Abdullah Bin Revâha

Abdullah Bin Revâha

Resûlullahın şâiri. Hicretin yedinci senesi idi... Sevgili Peygamberimiz ve Eshâbı hep birlikte, Medîne'den hareket ettiler. Niyetleri;...

Güzel ahlâkın kalbe yerleşmesi

Güzel ahlâkın kalbe yerleşmesi

Allahü teâlâ insanda üç şey yarattı: Akıl, kalb ve nefs. Bunların hiçbiri görülmez. Varlıklarını eserleri ile, yaptıkları işlerle ve dînimizin bildirmesi ile...

Hatîb Bin Ebî Beltea

Hatîb Bin Ebî Beltea

Peygamber efendimizin elçilerinden. Hazret-i Hâtib, genç yaşında Yemen’den Mekke-i Mükerreme’ye gelmiştir. Buraya yerleşen Hazret-i...

Herkesin alın yazısı kendi icraatıdır

Herkesin alın yazısı kendi icraatıdır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kur'an-ı kerimde mealen, (Herkes kendine uygun olan işi yapar) buyuruluyor. İnsanlar iki gruba ayrılır: Yapıcı ve yıkıcı. Dolayısıyla...

İnsana yakın olan daha üstündür

İnsana yakın olan daha üstündür

Canlıların en üstünü insandır. Diğerleri insanlara yakınlığına göre üstündür. İnsana en yakın olanları at, maymûn, fil ve...

Tevbe istiğfar etmek

Tevbe istiğfar etmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kur’an-ı kerimde Nasr suresinde mealen, (Eğer siz Allahü teâlâya tevbe istiğfar ederseniz mutlaka onu affedici...

İnsan tek başına kurtulamaz

İnsan tek başına kurtulamaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan birkaç saniye bile olsa, elini ateşe süremez. Kibrit alevi bile, insanın canını yakmaya yeter. Âdem aleyhisselam...

Emanet, Ebu Talib’de...

Emanet, Ebu Talib’de...

Merhamet deryası Abdülmuttalib vefat edeceğine yakın, oğullarının hepsini toplayıp sordu: - Artık dünyadan ahirete göç etme vaktim geldi. Tek...

Yol levhası olup, büyüklerin yolunu göstermeli

Yol levhası olup, büyüklerin yolunu göstermeli

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet kitaplarının yayılması için yapılan bu hizmetlerden maksat, Allahü teâlânın dinini, Onun kullarına...

Bilmiyorum diyen rahat eder

Bilmiyorum diyen rahat eder

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Şah-ı Nakşibend hazretleri, (Sohbetimize bir defa gelenlerin bazısı, kapıdan çıkınca şeyhlik ilan ediyor, âlim kesiliyor)...

Dünyada en bedbaht insan

Dünyada en bedbaht insan

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kur’an-ı kerimde mealen, (Kim Allah’a güvenirse, Allah ona yeter) buyuruluyor. Kim kime, neye güvenirse, yardımı ondan...

Hazreti Hâlid'in üstün ba…

Hazreti Hâlid bin Velid, Müslüman...

Kavanozda kalan el

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hindistan’da...

İnkâr eden mahrum kalır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Büyüklerimizden...

Onlara merhamet yok!

Allahü teâlânın rahmeti, şefkati dünyada...

Dikkat edilecek dört husu…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: En...

Senin nasibin diyar-ı rum…

Niyâzî-i Mısrî, devamlı ibâdet ve...

Kibir ile geldin tevazu i…

Hindistan Sultanı Mahmut Gaznevi, Delhi...

Muhterem annenin vefatı

Sevgili Peygamberimizin, üç-beş yaşlarında bile...

Sultan Selîm ve “Dede Mol…

Yavuz Sultan Selîm Han Mısır...

Her güne bir dua

Yatarken okunacak duâlar

Yatağına E’ûzü ve besmele okuyarak...

Sağlık ve âfiyet duâsı

Resûlullah şu duâyı çok okurdu:...

Kabir ziyaretinde okunaca…

Sünnete uygun ziyâret yapmak için...

Oruç ve sağlık

Strese alıştırma egzersiz…

Oruç, hormonal yönden stresi tetiklediği...

Damar sertliğine birebir

Orucun insan sağlığına tesîri, sayılamayacak...

Her hastalığa devâ

Ülkemizde Prof. Dr. Münip Yeğin...

Eski Ramazanlar

Kulunuza ihsan buyurmaz m…

Nüktedanlığı ile meşhur Muhsinzâde, bir...

Bre lala, tiryakilik ne o…

Sultan İkinci Mahmud Han, çok...

Gönül yap ey zahida!

Sultan Gazneli Mahmud, İslâmiyet’in Türk...