Din ve fen

Din ve fen

İslam tarihini inceleyenler bilirler. Târîh boyunca hiçbir zamanda, hiçbir teknik başarı, hiçbir fennî hakîkat, İslamiyete ters...

Zübeyr Bin Avvâm

Zübeyr Bin Avvâm

Cennetle müjdelenenlerden. Hazret-i Zübeyr, Peygamber efendimizin halası olan Hazret-i Safiyye’nin oğludur. İlk Müslümanlardandır. Cennetle...

Çalışıp helal kazanmak gerekir

Çalışıp helal kazanmak gerekir

İslâm âlimlerin ve Allah dostlarının büyüklerinden Abdüllah Dehlevî hazretleri buyuruyor ki: Çoluk çocuğunun ihtiyaclarını temin...

Mübarek göğsünün yarılması

Mübarek göğsünün yarılması

Süt anne Halime Hatun anlatır: Server-i âlem bir gün sordu: - Gündüzleri kardeşlerim görünmüyorlar, acaba nerede...

Pir-i fâninin murâdı!

Pir-i fâninin murâdı!

Vezirler ve fi’l cümle azalar yorucu bir sefer sonrasında hamama gitmeye karar verirler. Bunun için saray yakınında bir hamamı tamamen kapattırırlar. Sultan...

Kalbi öldürmemek için duâ

Kalbi öldürmemek için duâ

Kalbini öldürmemek için şu duâyı okumalıdır Çünkü, bu duâ, Resûlullahın tavsiye eylediği bir duâdır....

Ribi Bin Âmir

Ribi Bin Âmir

Eshab-ı kiramın elçilerinden. Hazret-i Ömer'in hilafeti zamanı idi. İslâm adaleti altında müslümanlar, bir taraftan altın devirlerini...

Kâ'b Bin Mâlik

Kâ'b Bin Mâlik

Peygamber efendimizin şâirlerinden. Kâ'b bin Mâlik, babasının tek oğlu olup hâli vakti yerinde idi. Arabistan'ın ileri gelen...

Hassan Bin Sabit

Hassan Bin Sabit

Peygamber efendimizin şairlerinden. Hassan bin Sabit, Müslüman olmadan önce de meşhur şairlerden olup, Sam ve civarında hüküm sürmekte olan...

Yanlışlık yoktur

Yanlışlık yoktur

Peygamberler, Allahü teâlâ tarafından kullarına gönderilmiş insanlardır. Ümmetlerini Allahü teâlâya çağırmak, azgın, yanlış...

Ancak ihlâslı olanlar kurtulur

Ancak ihlâslı olanlar kurtulur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki: Bütün insanlar helak oldu, ancak âlim olanlar kurtuldu. Âlim olanlar da...

Dağıtılan miras

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i...

Müslümanın gayesi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bir...

ELİF ıramazan-ı şerif’in …

Koca Ragıp Mehmed Paşa Devlet-i...

Mikdâd Bin Esved

Resûlullahın süvârilerinden. Hicretin ikinci yılında Bedir...

Tâbi olmanın üstünlüğü

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Büyük...

İstifade yolunda en büyük…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Evliya...

Günahların affı için

Her günahın affı için, kalb...

Allah’ın adı ile oku!..

Peygamber efendimiz kırk yaşında... Ramazanın...

Kimsenin yaptığı yanına k…

Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşid...

Her güne bir dua

Gece uyanınca

Peygamberimiz buyurdu ki: “Gece uyanınca...

Fitneden korunmak için

Fitneden korunmak için, “Allahümme innî...

Hastanın iyileşmesi içi…

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin...

Oruç ve sağlık

Strese alıştırma egzersiz…

Oruç, hormonal yönden stresi tetiklediği...

Damar sertliği ve koleste…

Erzurum Tıp Fakültesi’nde, oruç tutanlar...

Oruçlular enfarktüse daha…

Kalbin oruçla ilgili bahse konu...

Eski Ramazanlar

Zat-ı şahaneye ılık hoşaf…

İkinci Mahmud Han döneminde iki...

Sultan yine tebdil-i kıya…

Sultan İkinci Mahmud Han, musahibi...

Fi’l-cümle ta’âm bişürûb …

Osmanlı’da ramazan hazırlığı, şaban ayında...