Fitneden korunmak için

Fitneden korunmak için

Fitneden korunmak için, “Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ...

Ahlâk ilminin dinimizdeki yeri

Ahlâk ilminin dinimizdeki yeri

Müslümanların öğrenmeleri lâzım olan bilgilere “İslâm ilimleri” denir. İslâm ilimleri ikiye ayrılır: Din bilgileri ve Fen...

Kâbe yerine Horasan’a gitmek

Kâbe yerine Horasan’a gitmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa, insan mahvolur. Biz...

Her türlü zarardan korunmak için

Her türlü zarardan korunmak için

Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-...

İkrime Bin Ebî Cehil

İkrime Bin Ebî Cehil

Meşhur İslâm kumandanlarından. İkrime bin Ebî Cehil, meşhûr İslâm düşmanı Ebû Cehil’in oğludur. Önce İslâma...

Haramlardan o kadar çok korlardı ki...

Haramlardan o kadar çok korlardı ki...

İslam büyükleri haramlardan çok korkarlardı. Bunun için, haram ve şübheli olmayıp, helâl olup, fakat şübheli veya harama sebeb olmak...

Sabır ve namazla yardım isteyin!

Sabır ve namazla yardım isteyin!

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Zafere kavuşmanın yolu, sabır ve takvadır. Acele etmemeli, sabretmeli, dili tutmalı. İnsanın selameti, dilini tutmasındadır. İnsan ne...

Dünyada Cennet hayatı yaşıyoruz

Dünyada Cennet hayatı yaşıyoruz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Doğru iman sahibi olmak, büyük zatları sevmek ve onların yolunda dine hizmet etmek nasip meselesidir. Yani bu nimete kavuşanlar...

Kalbde imanın sabit kalması için

Kalbde imanın sabit kalması için

Bunun için, Resûlullah her zaman, “Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik” duâsını okurdu ki,...

Allahü teâlâ seni her an görüyor

Allahü teâlâ seni her an görüyor

Bir gün askerler bir mahkumu meydana çıkarırlar. Suçu ağır olmalı ki çok kırbaç vururlar, derileri yarılır. Etlerinden kan sızmaya başlar....

Unutursan, unutulursun

Unutursan, unutulursun

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmam-ı Rabbânî hazretleri gibi büyük zatları tanımalı, sevmeli ve unutmamalı. Âhirette tanımak ve tanınmak...

Alın yazısını okumak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Herkesin...

Kendi görüşüne göre din ö…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber...

Hoca hakkı ödenmez

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Merhum...

Güneş artık doğmak üzere!

Artık, sevgili Peygamberimizin yaşları kırka...

Akıl ve din

İslamiyette aklın ermediği şeyler çoktur...

Muhterem annenin vefatı

Sevgili Peygamberimizin, üç-beş yaşlarında bile...

İsyan etmedi fakat..

Kâfirleri sevmemek, onlara kalb ile...

Gelmeyene git, vermeyene …

İslâm ahlâkı ile ahlâklanmış bir...

Ramazan ayı, istiğfar zam…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ramazan-ı...

Her güne bir dua

Fitneden korunmak için

Fitneden korunmak için, “Allahümme innî...

Cinnin musallat olmaması …

Cinden kurtulmak için on şeyi...

Af ve magfiret için

Af, mağfiret ve âfiyet için...

Oruç ve sağlık

Damar sertliği ve koleste…

Erzurum Tıp Fakültesi’nde, oruç tutanlar...

Oruçla, vücut istirahate …

Beslenme biçimi ile orucun sağlık...

Oruç tutmanın hem rûha he…

Şükredenlere çok mükâfât verilecektir. Şükür...

Eski Ramazanlar

Kulunuza ihsan buyurmaz m…

Nüktedanlığı ile meşhur Muhsinzâde, bir...

Hamdolsun iftar bizde

Ramazan ayında habersiz misafirliğe gitmek...

Zat-ı şahaneye ılık hoşaf…

İkinci Mahmud Han döneminde iki...