Yolumuzun esası

Yolumuzun esası

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Silsile-i aliyye büyüklerinden birinin himayesinde olan, doğrudan Cennete gider. Bu büyükler, bir adım yaklaşana, bin...

Nimetler geçici ve aldatıcıdır

Nimetler geçici ve aldatıcıdır

Bu dünya nimetleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün senin ise, yarın başkasınındır. Âhırette ele girecekler ise sonsuzdur ve dünyada iken...

Dürüstlük, güven ve sevgi

Dürüstlük, güven ve sevgi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Din büyüklerinin hayatında, insanlara karşı muamelesinde itimat yani güven vardır, eğri çizgiye rastlanmaz. Yani...

Allah’ın habibi

Allah’ın habibi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bütün peygamberler Allahü teâlâya âşıktır. Peygamber efendimize ise Allahü teâlâ...

Senin Nasibin Diyar-ı Rum' dadır

Senin Nasibin Diyar-ı Rum' dadır

Niyâzî-i Mısrî, devamlı ibâdet ve tâatla meşgûl olduğu sırada, bir gece rüyâsında Seyyid Abdülkâdir-i...

Sonsuza giden sevgide çatışma olmaz

Sonsuza giden sevgide çatışma olmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak, çok sıkıntı çekilecektir. Orada yedi sınıf insan, Arş'ın altında...

Siz nereden geldiniz?

Siz nereden geldiniz?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Merhum hocamız, sık sık buyurdu ki: 1- Hayat hayaldir. 2- Dünya fanidir. 3- İnsan demek âciz demektir. Mümine...

Sevmek itaatle ölçülür

Sevmek itaatle ölçülür

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Âmir durumunda olanlar, işine daha çok dikkat etmeli. O oturursa, emri altındakiler yatar. O hep ayakta olmalı yani...

İşi adam yapar

İşi adam yapar

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Başarılı ve düzgün iş, ancak düzgün adamla olur; parayla olan işlerde istenen verim alınamaz. Adam varsa, para da, işin...

Abdullah Bin Sühely

Abdullah Bin Sühely

Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî. Abdullah bin Süheyl ilk Müslüman olanlardandır. İkinci Habeşistan hicretine kadar...

Askerime helal lokma gerekir!

Askerime helal lokma gerekir!

Sultan II. Murad Han zamanında, henüz Osmanlılarda hazine teşkil edilip saraya tahsisat ayrılmamıştı. Hâl böyle olunca, padişahlar da çok zaman parasız...

Kurtulmak istiyorsan Sult…

Yıldırım Bayezid Han, Niğbolu zaferinde...

Ölülere yardım etmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ölünün...

O, bu ümmetin Peygamberi…

Şam yönüne gitmekte olan kervandakiler...

Allah, kuluna kâfidir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ne...

Süheyb-i Rûmî

Allah yolunda malını mülkünü terkeden...

Nebati, hayvani ve insani…

Melekler yükselmezler, yaratıldığı mertebede kalırlar...

Bilmiyorum diyen rahat ed…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Şah-ı...

Kusur, bakan gözdedir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (Lâ...

Kullanma kılavuzu

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kendi...

Her güne bir dua

Sıkıntıdan kurtulmak için

(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ...

Bereket Duâsı

“Ruh-ul-beyan” da diyor ki, “Eshâb-ı...

Gece uyanınca

Peygamberimiz buyurdu ki: “Gece uyanınca...

Oruç ve sağlık

Vücut yenileniyor

Orucun sağlığa olan etkileri sadece...

Oruç tutmanın hem rûha he…

Şükredenlere çok mükâfât verilecektir. Şükür...

Vücut zehirden arınır

Vücuttaki toksinlerden kurtulmanın yollarından biri...

Eski Ramazanlar

Elhamdülillah hata itmedü…

Sultan İkinci Mahmud, bir yaz...

Bir ağadır gidiyor!..

Osmanlı’nın en önemli devlet adamlarından...

Bre lala, tiryakilik ne o…

Sultan İkinci Mahmud Han, çok...