Ebüssuûd efendi ve Nûreddinzâde

Ebüssuûd efendi ve Nûreddinzâde

Kânûnî Sultan Süleymân Hânın kadıaskerlerinden Mîrim Kösesi diye meşhûr olan Muhammed Efendinin hizmet ve sohbetlerinde...

Günahların affı için

Günahların affı için

Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni...

Bu gece yolcu olsak gerektir

Bu gece yolcu olsak gerektir

Nasuhi Efendi, Osmanlı evliyasının büyüklerindendi. Lodosun şiddetle estiği fırtınalı bir günde talebeleri Nasûhî Efendiyi ziyârete gittiler....

Git, sebeplere yapış

Git, sebeplere yapış

Bir şahıs, heyecan ve ızdırapla, Cafer-i Sadık hazretlerinin huzuruna gelerek der ki: - Ne olursunuz efendim, Allah'a bana daha fazla rızk vermesi için dua edin,...

Azm-ü, cezm-ü kast eyledük

Azm-ü, cezm-ü kast eyledük

Ramazan başında Darulhilâfe, Derseadet (hilâfet merkezi İstanbul) gibi İslâm toprakları yer yer süslenmiş, ramazan öncesinde karanlık olan...

Dağıtılan miras

Dağıtılan miras

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet âlimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan, bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın...

Altı cilt Mektubat'ın özeti

Altı cilt Mektubat'ın özeti

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Üç cildi İmam-ı Rabbani hazretlerinin, diğer üç cildi de Muhammed Masum hazretlerinin olmak üzere, altı cilt...

Adî Bin Hâtim Tâî

Adî Bin Hâtim Tâî

Âilece cömert olan sahâbî. Eshâb-ı kirâm efendilerimiz, Peygamber efendimizin emriyle zaman zaman Medîne dışındaki...

İnsan âcizdir

İnsan âcizdir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsanın haddini bilmesi için, kendisinin âciz ve hayatın hayâl olduğunu bilmesi yeterlidir. İnsan, kendiliğinden...

Oruç aç kalmak değil

Oruç aç kalmak değil

Dr. Dewey, Dr. Guelpa, Dr. Frumusan, Dr. Pauchet gibi oruçla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış tabipler de, hastalarını tedavi etmek için kısa ve uzun...

Kulunuza ihsan buyurmaz mısınız?

Kulunuza ihsan buyurmaz mısınız?

Nüktedanlığı ile meşhur Muhsinzâde, bir akşam Deli Fuat Paşa’nın konağına iftara gider. Top zamanı yaklaşır, sofraya oturulur. Biraz sonra top atılır,...

Hâlid Bin Velid

Allahın kılıcı lâkabı ile tanınan...

Keramete inanmayan alim

Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul’da...

Damar sertliğine birebir

Orucun insan sağlığına tesîri, sayılamayacak...

O zaman kılıç ve ok devri…

Yavuz Sultan Selim Hân, “Mısır’ı...

Otlukbeli Savaşı

Karamanoğlu İbrahim'in 1464'te ölmesi üzerine...

Abdullah Bin Zeyd

Sâhib-ül ezân. Hicretten sonra Medîne'de Peygamber...

Kıymetli beş nasihat

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Merhum...

Üsâme Bin Zeyd

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden. Peygamber efendimizin...

Ümm-i Ümare

Eshabın kadın kahramanlarından. Ümm-i Ümare, Uhud...

Her güne bir dua

Kalbde imanın sabit kalma…

Bunun için, Resûlullah her zaman...

Kabir ziyaretinde okunaca…

Sünnete uygun ziyâret yapmak için...

Felç hastası için duâ

İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî...

Oruç ve sağlık

Kolesterolü düşürüyor

Yapılan araştırmalarda; ramazan boyunca total...

Oruç, tansiyona karşı iyi…

Vücut kendisine verilen fuzuli besinlerin...

Kalp enfarktüsü geçirenle…

Ramazanda iftar vaktinde aşırı yemek...

Eski Ramazanlar

Sen mükibb ol ki...

Sadrazam Koca Ragıp Mehmed Paşa...

Sultan-ı selâtin-i zaman!

Kanuni Sultan Süleyman, Atlas okyanusundan...

Ne ben karışırım, ne de s…

Devlet-i Osmanî’de ramazan ayında idareciler...