Güneş artık doğmak üzere!

Güneş artık doğmak üzere!

Artık, sevgili Peygamberimizin yaşları kırka doğru ilerlemekte...Nübüvvetin tebliği yaklaşmakta... Alametler de tek tek ortaya...

Minareden okunan şiir

Minareden okunan şiir

Büyük çoğunluğu, yüksek rütbeli Osmanlı devlet adamlarından meydana gelen Hacc kafilesi, Fahr-i Âlem, Resul-i Ekrem, Sallallahü aleyhi ve...

Habbâb Bin Eret

Habbâb Bin Eret

İlk Müslüman sahâbîlerden. Hazret-i Habbâb demirci olup, kılıç yapardı. Peygamber efendimiz onun dükkânına gider, onunla...

Evlat unutur, baba unutmaz

Evlat unutur, baba unutmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her insanın genelde üç babası vardır: Dünyaya gelmesine sebep olan babası, kayın babası, kendisine ilim öğreten babası...

Bilâl-i Habeşî

Bilâl-i Habeşî

Peygamber efendimizin müezzini. Bilâl-i Habeşî hazretleri, ilk îmân edenlerden olup, müşriklere karşı Müslüman olduğunu...

Ümm-i Hânî

Ümm-i Hânî

Hazret-i Ali’nin kızkardeşi. Peygamber efendimiz hicretten bir yıl önce Tâif’e gidip, Tâif halkına bir ay nasîhat edip, onları...

Dünyaya kıymet vermek

Dünyaya kıymet vermek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimizin esası imandır. Bir ağacın gövdesi, dalı ve yaprağı var da, kökü yoksa, o ağaç meyve veremez. Kısa zamanda...

Sehl Bin Sa'd

Sehl Bin Sa'd

Medîne'de en son vefât eden sahâbî. Sehl bin Sa'd çok genç yaşta olduğundan Peygamberimizle hiçbir savaşa katılamadı,...

Osmanlılarda silah kullanma sanatı

Osmanlılarda silah kullanma sanatı

Okçuluk  Osmanlıların ünlü sporlarındandır. Çok eski zamanlardan beri harp sahasında kendileriyle karşılaşanlar, Türklerin ok atmadaki...

Kırk bin kahramanın başarısı

Kırk bin kahramanın başarısı

Hazreti Ebû Bekir halîfe iken, Ebû Ubeyde’yi kumandan tayin etti. Humus, Şam, Ürdün ve Filistin’i fethetmek ve oradaki insanların da...

Ramazan ayının her günü bayramdır

Ramazan ayının her günü bayramdır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her bayram, kıymetine göre uzun veya kısa sürer. Mesela, Ramazan Bayramı üç gün, Kurban Bayramı dört...

Ya dünya ya âhiret

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Âhiret...

İhlâs azalınca

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bu...

Kılıcını değil kınını öpm…

Hazreti Mugîre, Sa’d bin Ebî...

Varna meydan muharebesi

Sultan II. Murad, şehzade Alaaddin...

Doğru yolda olmanın ölçüs…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmam-ı...

Resulullaha iman etmedikç…

Bir kimse, Muhammed aleyhisselama iman...

Sonsuza giden sevgide çat…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Mahşerde...

Emanet, Ebu Talib’de...

Merhamet deryası Abdülmuttalib vefat edeceğine...

Kalbi öldürmemek için …

Kalbini öldürmemek için şu duâyı...

Her güne bir dua

Kalbi öldürmemek için …

Kalbini öldürmemek için şu duâyı...

Ezan duâsı

Resûlullah buyurdu ki:”Ezan okunurken şu...

Kalbde imanın sabit kalma…

Bunun için, Resûlullah her zaman...

Oruç ve sağlık

Oruç, tansiyona karşı iyi…

Vücut kendisine verilen fuzuli besinlerin...

Her hastalığa devâ

Ülkemizde Prof. Dr. Münip Yeğin...

Strese alıştırma egzersiz…

Oruç, hormonal yönden stresi tetiklediği...

Eski Ramazanlar

Ezan-ı Muhammedi ile ifta…

Osmanlı’da iftar açmak için iftar...

Sultan-ı selâtin-i zaman!

Kanuni Sultan Süleyman, Atlas okyanusundan...

Senin de borcun var mı?

On bir ayın sultanı ramazanın...