Said bin Zeyd

Said bin Zeyd

Cennetle müjdelenenlerden. Saîd bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr, İslâmiyetten önce Peygamberimizle görüşürdü....

Zat-ı şahaneye ılık hoşaf mı verilür?

Zat-ı şahaneye ılık hoşaf mı verilür?

İkinci Mahmud Han döneminde iki defa Şeyhülislamlık makamına gelen Dürrizade Seyyid Abdullah Efendi, mübarek bir şahsiyet olmasına mütekabil...

Ebu Rafi

Ebu Rafi

Peygamberimizin azatı kölelerinden. Ebu Rafi aslen Mısırlı olup, Resul-ı ekremin amcası Hazret-i Abbasın kölesi idi. İslâmın ilk zamanlarında...

Âlim, kitaptan söyleyendir

Âlim, kitaptan söyleyendir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bir kimse dinden bahsederken, (Bu bana aittir, bunu ben söyledim) derse, onun karşısına, yine kendinden bahseden bir başka...

Ümm-i Hânî

Ümm-i Hânî

Hazret-i Ali’nin kızkardeşi. Peygamber efendimiz hicretten bir yıl önce Tâif’e gidip, Tâif halkına bir ay nasîhat edip, onları...

Nelere iman edilecek?

Nelere iman edilecek?

İman, dinden olduğu sözbirliği ile bildirilmiş olan şeylere, kalb ile inanmağa ve dil ile de imanını söylemeğe denir. İman edilecek şeyler, Allahü teâlânın var...

Fatih ve Hocazade

Fatih ve Hocazade

Sultan Mehmed Han (Fâtih) Osmanlı tahtına oturup da onun âlimlere muhabbeti ve lütf-u ihsânı ün salınca ve çevresine zamânının meşhur...

Ermeni tehciri

Ermeni tehciri

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Doğu cephesindeki muharebeleri kaybedince,Ruslar bütün Doğu Anadolu'yu işgal ettiler ve burada yaşayan...

Korkulu zamanlarda okunacak

Korkulu zamanlarda okunacak

Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm” (9)...

Huy çalışmayla değişir

Huy çalışmayla değişir

Hiçbir kimsenin huyu, yaratılışdaki gibi kalmaz. Sonradan değişebilir. Ahlâk değişmeseydi, Peygamberlerin getirdikleri dinler faydasiz, lüzûmsuz...

Eğer senin yanında makbul oldu ise

Eğer senin yanında makbul oldu ise

Geçmiş ümmetlerde gurbete çalışmaya giden üç arkadaş, bir ara yoğun bir yağmura mâruz kalınca yol kenarındaki bir mağaraya sığınırlar. Ne...

Niçin yaptın?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünya...

Helâl kazanmak farzdır

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”...

Ermeni tehciri

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı...

Cafer-i Tayyar

Cennete uçarak giden sahâbî. Peygamber efendimiz...

Evlat unutur, baba unutma…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her...

Aklın kapasitesi

Din nakle dayanır. Nakil yolu...

Allahü teâlânın görülme…

Allahü teâlâ, ezelden ebede, yani...

Küfre düşmekten sakınmalı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Küçük...

Seleme Bin Hişâm

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî. Mekke ufuklarını...

Her güne bir dua

Günahların affı için

Her günahın affı için, kalb...

Murada kavuşmak için

Murâdlara nâil olmak için şu...

Kabir ziyaretinde okunaca…

Sünnete uygun ziyâret yapmak için...

Oruç ve sağlık

Damar sertliği ve koleste…

Erzurum Tıp Fakültesi’nde, oruç tutanlar...

Vücut gençleşir

Bünyemizin sağlıklı olup olmaması hücre...

Strese alıştırma egzersiz…

Oruç, hormonal yönden stresi tetiklediği...

Eski Ramazanlar

Hatırat-ı Çaldıran

İkinci Selim Han, Babası Kanuni...

BRE KÖFTEHOR bu tütün çar…

Devleti Osmani padişahı Sultan Dördüncü...

Bir ağadır gidiyor!..

Osmanlı’nın en önemli devlet adamlarından...