Fâsıkla arkadaşlık e…

Mecelle'de (İki zararlıdan, hafif...

Kaza ve kadere razı …

Karşılaştığımız her şeyi aradığımız...

Allah bu nimeti, sev…

Büyük zatların kitaplarını severek...

Her davete gidilir m…

"Zalimin, bidat sahibinin ve övünmek...

Zekâtı verilmeyen ma…

"Biliniz ki, zekâtını vermeyenlerin...

Kurban keseceklerin …

Sual: Her hafta tıraş...

Sabretmek insanoğlun…

"Kullarımdan birine bedeninde...

Oruçta, sayılamayaca…

Peygamber aleyhisselam buyurdu...

Nimetlerin Allah’tan…

“Kullarım benim verdiğim...

Beşir Bin Sa'd

Beşir Bin Sa'd

Hazret-i Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî. Beşir bin Sa'd Medîneli Müslümanlardan idi. İkinci Akabe Bîâtine...

Dünya karanlığa gömülmüştü

Dünya karanlığa gömülmüştü

Fahr-i kâinat efendimiz doğmadan önce, bütün âlem, manevi yönden müthiş bir zulmet ve karanlık içinde idi. İnsanlar hadsiz,...

Sonsuza giden sevgide çatışma olmaz

Sonsuza giden sevgide çatışma olmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak, çok sıkıntı çekilecektir. Orada yedi sınıf insan, Arş'ın altında...

Hayat sana yakıştığı müddetçe

Hayat sana yakıştığı müddetçe

Abbasi halifelerinden biri, meclisindeki âlimlerle fıkhi meseleleri konuşurken, yaşlı amcası içeriye girer. Halife ona sorar: - Amca, bu âlimlerin...

Ayrı düşünmek, şeytana yem olmaktır

Ayrı düşünmek, şeytana yem olmaktır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Şeytan, bir topluluğun, bir cemaatin içine giremez) buyuruyor. Allahü teâlâ doğru yolda olan...

Vesikasız köşke oturmak

Vesikasız köşke oturmak

Bir gün kadıncağızın biri Belh padişahına gelir, (Ben seyyideyim, çoluk çocuğum var, bize kalacak bir ev ver) der. Padişah, (Vesikan var mı?) diye sorunca,...

Ümm-i Hânî

Ümm-i Hânî

Hazret-i Ali’nin kızkardeşi. Peygamber efendimiz hicretten bir yıl önce Tâif’e gidip, Tâif halkına bir ay nasîhat edip, onları...

Vücut yenileniyor

Vücut yenileniyor

Orucun sağlığa olan etkileri sadece Müslüman alemi tarafından değil, dünyaca ünlü bilim adamlarınca da takdir edilmiştir. 1940 Nobel Tıp...

Huy değişir mi?

Huy değişir mi?

Huy değişir mi? İnsanın huyunu bırakıp, başka huylu olması mümkün müdür? Bu mesele üzerinde çeşitli sözler, birbirine muhalif...

İslamın emir ve yasakları

İslamın emir ve yasakları

İslamiyetin bildirdiği emir ve yasaklar, aklın, beyin gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar, hiçbir zamanda, kimse tarafından...

Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem

Kıyâmet günü Allahü teâlânın izni ile, iyiler, kötülere şefâ’at edecek, araya gireceklerdir. Peygamberimiz...

Önce ölmek, sonra olmak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Cüneyd-i...

Gelmeyene git, vermeyene …

İslâm ahlâkı ile ahlâklanmış bir...

Süt annenin anlattıkları

Halime Hatun, Peygamber efendimizi, süt...

Ameller ve niyet

Amel, yani iş üçe ayrılır:...

Huy değişir mi?

Huy değişir mi? İnsanın huyunu...

Hikmet Baba

Çeşitli hâlleriyle hikmet saçan bir...

Kalp enfarktüsü geçirenle…

Ramazanda iftar vaktinde aşırı yemek...

Ezan-ı Muhammedi ile ifta…

Osmanlı’da iftar açmak için iftar...

Abdullah Bin Mes'ûd

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk...

Her güne bir dua

Sağlık ve âfiyet duâsı

Resûlullah şu duâyı çok okurdu:...

Yemek duâsı

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani...

Sıkıntıdan kurtulmak için

(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ...

Oruç ve sağlık

Her hastalığa devâ

Ülkemizde Prof. Dr. Münip Yeğin...

Vücut yenileniyor

Orucun sağlığa olan etkileri sadece...

Vücut zehirden arınır

Vücuttaki toksinlerden kurtulmanın yollarından biri...

Eski Ramazanlar

Zat-ı şahanem ile arama k…

Kemankeş Mustafa Paşa, Dördüncü Murad...

Bre lala, tiryakilik ne o…

Sultan İkinci Mahmud Han, çok...

Pir-i fâninin murâdı!

Vezirler ve fi’l cümle azalar...