• Vahşî

  • İman cevherini korumak

  • Allahü teâlânın merhameti sonsuzdur

  • Bakışı ibret, sözü hikmet olan

  • Huzeyfe Bin Yemân

  • Herkese faydalı olmalı

  • Abdullah Bin Cahş

  • İslamın emir ve yasakları

  • İmanın varlığına alâmet

  • Nefsine pay vermeyenin mükafatı

  • Talep edene hizmetçi ol

Hide Main content block

Yazarlar

Sual: S. Ebediyye’de, (Bir yara iyi olduktan...
Gıybetin sebepleri: O kimseye olan düşmanlık, yanında...
Dünya hayatını rüyaya benzetmişlerdir. İnsan rüya görürken...
Hanımının güzel huylu olmasını isteyen Müslümân bir...
Taha-yı Hakkâri hazretlerinin dergâhında misafir eksik olmazdı. Yaz,...
Tamah, mal toplama, biriktirme hırsıdır. Cimrilik ise,...
"Biz kuluz. Sahibimizin emrindeyiz. Başıboş değiliz. Her...

Kelam-ı Kibar


Allah adamları ile sohbet aklı artırır. Alâeddîn-i Attâr "Rahmetullahi aleyh"

Hadîs-i Şerîf


Allahü teâlâ, nimet verdiği kulunun üzerinde, bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister. Hadîs-i şerîf

Günün Tarihi