İhsan eden ihsan görür

İhsan eden ihsan görür

Kıyamet günü bir müslümanın hesabı görülüyor, günah sevap tarafı tam denk geliyor. Melekler her şeyi bilen Allahü...

Zeyd Bin Hârise

Zeyd Bin Hârise

İlk îman eden köle. Zeytin gözlü çocuk, korkuyordu... Çünkü Arabistan’ın meşhur Ukaz Panayırı, karmakarışıktı. Burası,...

Kusur, bakan gözdedir

Kusur, bakan gözdedir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah) sözünün, söylenmesi kolay, ama değeri çok...

Beşir Bin Sa'd

Beşir Bin Sa'd

Hazret-i Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî. Beşir bin Sa'd Medîneli Müslümanlardan idi. İkinci Akabe Bîâtine...

Sa’d Bin Ubâde

Sa’d Bin Ubâde

Ensârın sancaktarlarından. Sa’d bin Ubâde, ikinci Akabe bîatinda Müslüman oldu. O da bu bîatte, Peygamberimizle...

Zemzem kuyusu

Zemzem kuyusu

Dede Abdülmuttalib’e, bir gün rüyasında bir kimse; “Ey Abdülmuttalib! Kalk Tayyibe’yi kaz!”diyerek kayboldu. Ertesi gün;...

Abdullah Bin Zübeyr

Abdullah Bin Zübeyr

Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî. Abdullah bin Zübeyr, Medîne’de muhâcirlerden ilk dünyaya gelen...

İslamiyet’i öğrenmenin iki yolu

İslamiyet’i öğrenmenin iki yolu

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi, kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak... İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu...

Yemek duâsı

Yemek duâsı

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir. Hadis-i...

Enver Abinin sohbetlerinden...

Enver Abinin sohbetlerinden...

En hayırlı iş, dinimize hizmettir, fakat bu hizmetlerin zerresini kendimizden bilirsek, yanarız. Müminlerin duası, büyüklerin himmeti ve Allahü...

Seleme Bin Hişâm

Seleme Bin Hişâm

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî. Mekke ufuklarını aydınlatan hidâyet nûru, kalb ve gönüllere yansıyınca, İslâmiyetin...

Haramlardan o kadar çok k…

İslam büyükleri haramlardan çok korkarlardı...

İtalya'da Bir Yeniçeri

Bir Osmanlı Yeniçeri’si 1683’deki Viyana...

Cimrilik ve nankörlüğün c…

Bağdad’ı kıtlık kırıp geçiriyordu. En...

Mübarek göğsünün yar…

Süt anne Halime Hatun anlatır: Server-i...

Manevi değerlere hürmet

Müslümanlar, birbirine hurmet eder, yardıma...

Ümm-i Eymen

Peygamberimizin dadısı. Peygamber efendimiz, doğmadan önce...

Haram yemek kalbi karartı…

İbrâhîm Edhem hazretlerine, falanca yerde...

İmanı korumak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmanın...

Altıyüz dirhemlik ip

Bağdat. Dul bir kadın. Altı...

Hikmetli Sözler

Allah’ın yeryüzünde en se…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünya...

Makam, mevki arzusu

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber...

Ramazan ayında nur yağıyo…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü...

Osmanlı Hikayesi

Orhan Gâzi ve Alâeddîn Es…

Sultan Orhan Gâzi, âlimleri, evliyâyı...

Zigetvar Kalesi ve Bahri …

Zigetvar Kalesi kuşatılıp peş peşe...

Fatih ve Hocazade

Sultan Mehmed Han (Fâtih) Osmanlı...

Dini Hikayeler

Allah diyen genç

Fakir bir genç, padişahın kızına...

Allah nasıl misafir edili…

Musa Aleyhisselâmın ümmeti: - Ya Musa...

Kılıcını değil kınını öpm…

Hazreti Mugîre, Sa’d bin Ebî...