Hazreti Üftade'nin yardımı

Hazreti Üftade'nin yardımı

Bir gün Yalova'dan İstanbul'a bir gemi gidiyordu. İstanbul'a yaklaştıkları sırada, şiddetli bir rüzgâr esmeye, dalgalar gittikçe...

İmanın esası

İmanın esası

Hubb-i fillâh ve Buğd-ı fillâh, imanın esasıdır. Cenab-ı Hakkın en çok beğendi şeydir. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma,...

Sonsuz saadet için

Sonsuz saadet için

Dünya ve ahıret saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünya ve âhıretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmağa bağlıdır. Ona...

Zat-ı şahanem ile arama kimse giremez

Zat-ı şahanem ile arama kimse giremez

Kemankeş Mustafa Paşa, Dördüncü Murad Han’ın sadrazâmlarındandır. Savaşlardaki gayreti, şecaati, kıvrak zekâsı ve askeri dehasıyla Sekbanbaşı,...

İyilikler yayılmazsa...

İyilikler yayılmazsa...

Allahü teâlâ, Müslümanlara “Emr-i ma’rûf” yapmağı emrediyor. Yani, benim emirlerimi, bildiriniz, öğretiniz diyor ve...

Hilali, re’yül-ayn gördük

Hilali, re’yül-ayn gördük

Her ne kadar takvimlerde yazılı ise de astronomik hesaplarla tâyini de yapılsa, hilali görmek eskiden çok mühimdi. Ramazan ayının rü’yet...

Bahri Dede ve Zigetvar’ın fethi

Bahri Dede ve Zigetvar’ın fethi

Avusturya arşidükü Maksimilyan, İstanbul Antlaşması’nı bozmuş, vergisini ödememiş üstelik de Erdel’e girmişti. Bunun üzerine, Kanuni...

Namaz kurtuluştur

Namaz kurtuluştur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, Cenab-ı Hakk’a teşekkürün Ona iman etmekle, yani Müslüman olmakla olacağını bildirdi....

Kardeşinin yaptığı daha kıymetli!

Kardeşinin yaptığı daha kıymetli!

Hazret-i Îsâ birine, “Ne iş yapıyorsun?” dedi. İbâdetle vakit geçiriyorum deyince, “Nereden yiyip geçiniyorsun?” diye...

Ahlâk ilminin dinimizdeki yeri

Ahlâk ilminin dinimizdeki yeri

Müslümanların öğrenmeleri lâzım olan bilgilere “İslâm ilimleri” denir. İslâm ilimleri ikiye ayrılır: Din bilgileri ve Fen...

İcâzetin sırrı

İcâzetin sırrı

Akşemseddin hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hân hazretlerinin hocasıdır. Soyu, Hazreti Ebû Bekir’e dayanır. Kendisini ilim tahsiline adamış, Hacı...

Allah tevbe edeni affeder

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her...

Mallarımız ve çocuklarımı…

Dünya işleri, âhıret için çalışmağa...

Cennetlik hanım isteyen…

Bir gün Peygamber Efendimiz buyurdular...

Feyze kavuşmak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Feyz...

Abdullah bin Mübarek hazr…

Abdullah bin Mübarek, Sehl'e ders...

Dinde bid’at

Kalbi temizlemek için islâmiyete uymak...

Hafsa Binti Ömer

Peygamberimizin hanımlarından. Hazret-i Ömer’in kızı olan...

Ebu Rafi

Peygamberimizin azatı kölelerinden. Ebu Rafi aslen...

Bütün insanlar dört sı…

Büyük islâm âlimi İmâm-ı Gazâlî...

Hikmetli Sözler

Aklı olan karı koca birbi…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber...

Menfaat için yapılan her …

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Merhum...

Günah ve zafer

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Silsile-i...

Osmanlı Hikayesi

Senin Nasibin Diyar-ı Rum…

Niyâzî-i Mısrî, devamlı ibâdet ve...

Orhan Gâzi ve Alâeddîn Es…

Sultan Orhan Gâzi, âlimleri, evliyâyı...

Bu aslan istirahat etsin

1762 yılında Prusya kralı II...

Dini Hikayeler

Kadın aklı

Vaktiyle,  bir derviş bir Ramazan...

Allah diyen genç

Fakir bir genç, padişahın kızına...

Korkma!

Sinop'ta medfûn bulunan ve Takıyyüddîn...