Senin de borcun var mı?

Senin de borcun var mı?

On bir ayın sultanı ramazanın bir gününde Devlet-i Osmani’nin padişahı Üçüncü Mustafa Han, vezir-i azam Koca Ragıp Paşa’nın...

Zarardan korunmak için

Zarardan korunmak için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Evden çıkarken, vasıtaya binerken ve korkulu yerlerde, (Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî...

En güzel fren

En güzel fren

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan, dünya peşinde koşarken dağdan bırakılan bir kaya gibi yuvarlanır, yuvarlandıkça hızı artar, hızı arttıkça daha...

Mus'ab Bin Umeyr

Mus'ab Bin Umeyr

İslâmda ilk öğretmen. Mus'ab bin Umeyr, hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asîl ve zengin bir âilesine mensub idi. Zengin...

Hilali, re’yül-ayn gördük

Hilali, re’yül-ayn gördük

Her ne kadar takvimlerde yazılı ise de astronomik hesaplarla tâyini de yapılsa, hilali görmek eskiden çok mühimdi. Ramazan ayının rü’yet...

İman nimetine nasıl şükredilir?

İman nimetine nasıl şükredilir?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allah için olan işte sevgi olur. Dünya için olan işte sevgi olmaz. Gerçek sevgi Allah’tan gelir. Buna Allah...

Allah, kuluna kâfidir

Allah, kuluna kâfidir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ne kadar tedbir alırsa alsın, insan yine âcizdir. Para pul, eş dost, mevki makam veya mal mülk olsun, Allah’tan başka şeye...

Oruç aç kalmak değil

Oruç aç kalmak değil

Dr. Dewey, Dr. Guelpa, Dr. Frumusan, Dr. Pauchet gibi oruçla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış tabipler de, hastalarını tedavi etmek için kısa ve uzun...

Talep edene hizmetçi ol

Talep edene hizmetçi ol

Gece yarısından sonra, Hazret-i Mevlana’nın dergahının kapısı çalınır. Talebeleri açar. Sarhoş bir genç, (Ben Üstad Mevlana’yı...

Boş eve hırsız niye girsin!..

Boş eve hırsız niye girsin!..

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kim, kimi severse, âhirette onunla beraber olacaktır. Bütün arzumuz ve ümidimiz, yollarında dinimize hizmetle...

Ana Hakkı ve Alkama'nın sonu

Ana Hakkı ve Alkama'nın sonu

Hazreti Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek: - Ya...

Elhamdülillah hata itmedü…

Sultan İkinci Mahmud, bir yaz...

Kırk bin kahramanın başar…

Hazreti Ebû Bekir halîfe iken...

Her şeyi göze almıştı!

Müslümanlara sıkıntı veren Yahudi Ebû...

Al sana Leyla

Arayan belasını da, Mevlasını da...

Ebû Lübâbe

Tevbesi ile meşhûr sahâbî. İslâmın nûrunu...

Ebû Hüreyre

En çok hadîs-i şerîf rivâyet...

Cafer-i Tayyar

Cennete uçarak giden sahâbî. Peygamber efendimiz...

İmanın esası

Hubb-i fillâh ve Buğd-ı fillâh...

Helâl kazanmak farzdır

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”...

Hikmetli Sözler

Boş eve hırsız niye girsi…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kim...

Mümin ilaç gibidir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Müminin...

Dert ve beladan zevk alan…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Büyüklerin...

Osmanlı Hikayesi

Veren de Allah'ü teâlâdır…

Osmanlı pâdişâhı Sultan Selîm Han...

Kahve ikramı

Osmanlı saray ve konak haremlerinde...

Cezzar Ahmed Paşa

Fransız ihtilalinin kudretli adamı Napoleon...

Dini Hikayeler

Zalimlere dersini verdi!

Hicretin altıncı senesinde Hazreti Zeyd...

Allah'ın emaneti

Ümm-i Süleym radıyallahü anha, gayet...

A'meş ve hanımı

İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlernin...