Kim sevilir, kim sevilmez?

Kim sevilir, kim sevilmez?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Müslüman edepli olur. Allah değil, Allahü teâlâ der. Peygamber değil, Peygamber efendimiz der, sallallahü...

Allahü teâlânın en çok sevdiği kul

Allahü teâlânın en çok sevdiği kul

İnsanlara yapılan iyilikler, âhiretin azablarından kurtulmağa ve Cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ...

Üseyd Bin Hudayr

Üseyd Bin Hudayr

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından. Medîne'ye İslâmiyeti öğretmek için gelen Mus'ab bin Umeyr Medîne'de...

Bilâl-i Habeşî

Bilâl-i Habeşî

Peygamber efendimizin müezzini. Bilâl-i Habeşî hazretleri, ilk îmân edenlerden olup, müşriklere karşı Müslüman olduğunu...

Dört büyük halife

Dört büyük halife

Ehl-i sünnet âlimlerine göre halîfelikten konuşmak, dînin esâs bilgilerinden değildir. Yani imana bağlı birşey değildir. Fakat, bazıları...

Abbas Bin Ubâde

Abbas Bin Ubâde

Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî. Abbas bin Ubâde, Peygamber efendimizin davetini duyunca, Müslüman olmak için koşarak gelen Medineli ilk...

Bir şeye düşkün olmak

Bir şeye düşkün olmak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü teâlâ, peygamberleri vasıtasıyla kendi rızasına götüren bir yol vermiştir. Bu yolun ismi dindir. Her...

Mikdâd Bin Esved

Mikdâd Bin Esved

Resûlullahın süvârilerinden. Hicretin ikinci yılında Bedir savaşı başlayacağı sırada, Peygamberimiz Eshâbın ileri gelenlerini toplayıp onlarla...

Ben bir zerreyim

Ben bir zerreyim

Hasan-ı Basri hazretlerine sevenleri sordu: - Bütün müslümanlar senden ilmi meseleler sorup öğrendikleri halde, huzurundan çıktıktan sonra...

Güneş artık doğmak üzere!

Güneş artık doğmak üzere!

Artık, sevgili Peygamberimizin yaşları kırka doğru ilerlemekte...Nübüvvetin tebliği yaklaşmakta... Alametler de tek tek ortaya...

Abdullah Bin Cahş

Abdullah Bin Cahş

Uhud şehîdlerinden. Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, Uhud harbinde Hazret-i Abdullah bin Cahş'la arasında geçen konuşmayı şöyle...

Hubeyb Bin Adiy

Darağacında ilk namaz kılan sahâbî. Uhud...

Hazret-i Hadice ile evlen…

Hazret-i Hadice validemiz, Varaka bin...

Hilâfeti hâiz olan Türkle…

Birinci Dünyâ Savaşı’nda İngilizler, İslâm...

Bahira’nın beklediği mis…

Efendimiz on iki yaşlarında iken...

İhlâs ve dua

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Yarına...

Hidayet ve dalalet

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü...

Hasreti çekilen insan

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Müslümanın...

Kalbi temizlemeye çalışma…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İslamiyet...

Abdullah Bin Abbâs

Tefsîr âlimlerinin şâhı. Resûlullah efendimiz Mekke’de...

Hikmetli Sözler

İyilik edene teşekkür

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünyanın...

Birlik ve beraberlik için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimize...

Ölülere hediye

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ölmüşlerimizin...

Osmanlı Hikayesi

Osmanlı paşasının siyaset…

Hasan Fehmi Paşa, bir aralık...

Veren de Allah'ü teâlâdır…

Osmanlı pâdişâhı Sultan Selîm Han...

Bahri Dede ve Zigetvar’ın…

Avusturya arşidükü Maksimilyan, İstanbul Antlaşması’nı...

Dini Hikayeler

Sonunda orta yolu buldula…

Şam’ın fethinde, Müslümanların, tarihin şeref...

Allah'tan utanandan her ş…

Ma'rûf-ı Kerhi Hazretlerinin bir dayısı...

Kabahat kılıncın mıdır?

Sultan III. Mustafa zamanındaki evliyanın...