Yavuz Sultan Selim Hân, “Mısır’ı fethettiğinde, cesâretini çok beğendiği Mısır ordusu başkumandanı Kurtbay’ı karşısına almış ve onunla harbin neticeleri hakkında uzun bir konuşma yapmıştı.

Kurtbay, Yavuz’un muvaffak oluşunu şöyle izâh ediyordu:

—Hünkârım, bizi yenen, sırf sizin yiğitliğiniz değil, ölüm saçan o dehşetli toplarınızdır. Memleketimizin elimizden çıkmasına onlar sebep oldu. Venedik’ten getirdiği topu, Mısır hükümetine satmak isteyen bir Berberî’yi bizim devlet adamlarımız: “Top, Hazret-i Peygamber Efendimiz’in kılıç ve ok kullanınız emrine aykırıdır, bid’attır, kullanmak câiz olmaz” diye reddetmişlerdi.

O zaman Berberî bu fikre çok kızmış ve: “Yaşayan görecektir ki bu memleket, toplara sahip olan bir millet tarafından elinizden alınacaktır” diye bağırmıştı. Zaman Berberî’yi haklı çıkardı.

Kurtbay’ın bu sözlerine Yavuz Sultan Selim Hân, şu karşılığı vermişti:

—Kuvvet ve kudret Allah’ındır, bunda şüphemiz yok. Mâdem ki Kitab’a ve Sünnet’e bu kadar bağlıydınız, Resûlüllah Efendimiz’in “Silaha, aynı silahla mukâbele edin”, meâlindeki emrine neden riâyet etmediniz? Resûl-i Ekrem Efendimiz’den bu yana 900 sene geçti. O zaman kılıç ve ok devri idi. Şimdi top devri...