slâm âlimleri, islâm dîninin emrettii güzel ahlâkı, 1400 seneden beri, hep anlatmılar ve kitaplarında yazmılardır. Böylece, islâm dîninin bildirdii güzel huyları gençlerin kafalarına, kalblerine yerletirmee çalımılardır. Güzel ahlâkı yayan sayısız kitaplardan biri, derin islâm âlimi, büyük velî, ikinci bin yılın müceddidi olan mâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkînin “rahime- hullahü teâlâ” (Mektûbât) kitapıdır.

(Mektûbât) kitabında bir Müslümanın nasıl olması lazım geldii öyle bildirilmektedir:

Sûre-i Harin yedinci âyetinde meâlen, “Resûlümün getirdii emirleri alınız, itâ’at ediniz! Nehy, men’, yasak ettii eylerden sakınınız!” buyurulmudur. Dünyada felâketlerden, âhirette azâbdan kurtulmak için, iki ey lâzımdır:Emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmakdır. Bu ikisine slamiyete uymak denir. Bu ikisinden en büyüü, daha lüzûmlusu, ikincisidir.

Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” yanında, birisinin çok ibâdet ettiini, çok uratıını söylediler. Birisinin de, yasak edilen eylerden çok sakındıını söylediklerinde, “Hiçbirey, vera’ gibi olamaz!” buyurdu.Yani, yasaklardan sakınmak, daha kıymetlidir buyurdu. Bir hadis-i erifte de, “Dîninizin direi vera’dır” buyurdu. nsanların meleklerden daha üstün olabilmesi, vera’ sayesindedir ve terakkî etmeleri, yükselmeleri bu sayededir. Melekler de, emirlere itâ’at etmekdedir.Hâlbuki melekler, terakkî edemiyor.

O halde, vera’a sarılmak ve takvâ üzere olmak, hereyden daha lüzûmludur. slamiyette en kıymetli ey, takvâdır. Dînin temeli, takvâdır. Vera’ ve takvâ, haramlardan kaçınmak demekdir. Haramlardan temamen kaçınabilmek için, mubahların fazlasından kaçınmalıdır. Mubahları, lâzım olduu kadar, kullanmalıdır. Bir insan, mubah, yani slamiyetin izin verdii eylerden, her istediini yapar, takınca mubah ilerse, übheli eyleri yapmaa balar.übheliler ise, haram olanlara yakındır. nsanın nefsi, hayvan gibi, kendine dükündür. Uçurum yanında dolaan, birgün uçuruma düebilir. Vera’ ve takvâyı tam yapabilmek için, mubahları lâzım olduu kadar kullanmalı, zaruret miktarını amamalıdır.

Bu kadarını kullanırken de kulluk vazîfelerini yapabilmek için kullanmaa niyet etmelidir. Mubahların fazlasından temamen kaçınabilmek, her vakit ve hele bu zamanda, hemen hemen mümkin deildir. Hiç olmazsa, haramlardan kaçınmalı, mubahların fazlasından da elden geldii kadar sakınmaa çalımalıdır.