Akşemseddin hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hân hazretlerinin hocasıdır. Soyu, Hazreti Ebû Bekir’e dayanır. Kendisini ilim tahsiline adamış, Hacı Bayrâm-ı Velî’den icâzet almıştır.

Bir gün Hacı Bayrâm-ı Velî hazretlerine sordular:

— Sana kırk yıldan beri hizmet eden nice dervişlerin var; onlara icâzet vermedin de, az bir zamanda Akşemseddin’e nasıl icâzet verdin?

Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri onlara şu cevabı verdi:

— O, benden ne gördü ve ne işitti ise inandı, kabul etti; hikmetini sonra kendisi buldu. Diğerleri ise hemen hikmetini sorarlar. Aradaki fark budur.