Erzurum Tıp Fakültesi’nde, oruç tutanlar üzerinde yapılan bir araştırma da ilmî olarak orucun faydalarını ortaya koymuştur. Prof. Dr. Münip Yeğin, 140 oruçlu üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını şöyle açıklamıştır: “Araştırmamız tamamen müsbet ilim usulleriyle yapılmıştır.

Oruçta yağ depolarının harekete geçirilmesiyle lipid katopolizması fizyolojik sınırlar içinde düzenlenir. Bu sayede de damar sertliğine sebep olan arterioskleroz’un teşekkül etme ihtimali azalmaktadır.

Oruç 20. asrın arterioskleroz ve ona eşlik eden kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, angina pekrotis, enfarktüsler ve bazı böbrek rahatsızlıkları gibi zenginlik ve refah hastalıklarına yakalanmamak için, en mükemmel bir tıbbi prolaksi veya sağlık kazanma egzersizidir. Oruç, önemli bir şifa vasıtasıdır.”