Kâinatın efendisi doğduğu sırada, hazret-i Amine validemizin yanında Abdurrahman bin Avf’ın

annesi Şifa Hatun, Osman bin Ebil-As’ın annesi Fatıma Hatun ve Peygamberimizin halası Safiyye Hatun vardı. Bunlar da gördükleri nuru ve diğer hadiseleri haber verdiler. Şifa Hatun şöyle anlatıyor:

“Ben, o gece Amine’nin yanında yardımcı olarak bulunuyordum. O’nun, doğar doğmaz dua ve niyaz ettiğini işittim. Bir nur çıkıp o kadar ışık verdi ki, doğudan batıya kadar her yer göründü...”

Bundan başka birçok hadiseye şahid olan Şifa Hatun; “Ne zaman ki, O’na peygamberliği bildirildi, hiç tereddüd etmeden ilk iman edenlerden biri de ben oldum” demiştir.

Safiyye Hatun da şöyle anlatmıştır:

“Muhammed aleyhisselam doğduğu sırada, her tarafı bir nur kapladı. Doğar doğmaz secde etti, mübarek başını kaldırıp açık bir dil ile; “La ilahe illallah, inni resulullah” dedi. O’nu yıkamak istediğimde; biz O’nu yıkanmış olarak gönderdik, denildi.

Göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş görüldü. Secde halinde hafif sesle bir şeyler söylüyordu. Kulağımı mübarek ağzına yaklaştırdım. “Ümmeti, Ümmeti! (Ümmetim, ümmetim) diyordu...”

Dedesi Abdülmuttalib, sevgili Peygamberimiz doğduğu sırada, Kabe’de Allahü teâlâya yalvarıp dua ediyordu. Ona da müjde verdiler. Efendimizin doğduğu günde birçok hadiseler gören Abdülmuttalib, bu müjdeye çok sevinip; “Bu oğlumun şanı, şerefi çok yüce olacaktır” dedi.

Abdülmuttalib, böylesine büyük bir mutluluğu kutlamak için, doğumun yedinci gününde Mekke halkına üç gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek, insan ve hayvanların istifadesine sundu.

Ziyafet sırasında çocuğa hangi ismi koydun diyenlere; “MUHAMMED” ismini verdim, dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diyenlere ise; “Allahü teâlânın ve insanların O’nu methetmelerini, övmelerini istediğim için” cevabını verdi.

Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib şöyle anlatmıştır:

“Rüyamda çok büyük bir ağaç gördüm. Bir ucu semaya yükselmiş, dalları doğuya ve batıya yayılmıştı. O ağaçtan öyle bir nur saçılıyordu ki, güneş yanında çok hafif kalır. Bazan gözüküyor, bazan gözden kayboluyordu. İnsanlar ona yönelmişti. Her an nuru artıyordu.

Kureyş kabilesinden bazıları o ağacın dallarına tutunuyor, diğer bir kısmı da ağacı kesmeye çalışıyordu. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mani oluyordu. Çok güzel bir yüzü vardı ve ben şimdiye kadar öyle bir yüz görmedim. Ayrıca vücudundan etrafa hoş kokular yayılıyordu. Ağacın bir dalını tutmak için elimi uzattım, fakat ulaşamadım.”

Bu rüyasını dinleyen tabircinin yüzü değişti. Benzi sarardı;
- Ondan senin nasibin yok! dedi.
- Kimin nasibi var?
- O ağacın dalına tutunanların... Senin soyundan bir peygamber gelecek, her tarafa malik

olacak, insanlar O’nun dinine girecekler!
Sonra yanında bulunan oğlu Ebu Talib’e dönerek; “Bu herhalde O’nun amcası olacak” dedi. Ebu

Talib bu hadiseyi Peygamber efendimize peygamberliği bildirilince anlatmış ve; “İşte o ağaç, Ebü’l-Kasım, el-Emin Muhammed aleyhisselamdır” demiştir.