Yapılan araştırmalarda; ramazan boyunca total kolesterolde yüzde 8 ile yüzde 12 civarında düşme gözlenmiştir. Kolesterol, bilindiği gibi damarlarda tıkanmalara sebep olan bir kan yağıdır ve düşmesi sağlık yönünden olumludur. Kolesterolü düşürmek için birçok ilaç kullanılmakta, bu ilaçlar ülkelere büyük maliyetler yüklemektedir.

Kolesterolün özellikli olan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kalp hastalıklarına karşı kişileri koruyan HDL, yani iyi kolesterol, diğeri ise damarlarda tıkanmalara sebep olan LDL, yani kötü kolesteroldür. Oruç tutanlarda iyi kolesterolün yüzde 12 ile yüzde 30 civarında arttığı, kötü kolesterolün ise yüzde 10-15 civarında azaldığı tespit edilmiştir.

Trigliserid azalması ise bir çalışmada yüzde 30 olarak gösterilmiştir. Trigliserid yağların depo şeklidir. Trigliserid miktarının artmış olması koroner hastalıkların riskini artırır. Bu sonuçlara göre hiperlipidemili (kan yağları yüksek olan) şahısların oruç tutmaları onlar için sağlık kazanma sebebidir.