Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak, çok sıkıntı çekilecektir. Orada yedi sınıf insan, Arş'ın altında gölgelenecektir. Bunlar için azap yoktur. Bunlardan bir tanesi de, dünyada iken birbirlerini Allah rızası için seven, birbirlerinin yüzüne Allah için, sevgiyle bakan Müslümanlardır. Demek ki, Allah rızası için mümin kardeşinin yüzüne bakmanın mükâfatı, Arş'ın altında gölgelenmektir.

Mübarek bir zata biri gelip, (Hocam, Allah aşkına sizde ne var? Ben öyle inanıyorum ki, dünyada en çok beni seviyorsunuz. Ama başkasına gidiyorum, o da, “Hiç şüphen olmasın, o en çok beni seviyor” diyor. Bir başkasına soruyorum, o da aynı şeyi söylüyor. Herkese bu kadar sevgiyi nasıl veriyorsunuz ve insanlar niye sizin hakkınızda böyle düşünüyorlar?) der. Mübarek zat buyurur ki:
(Ben bir mümini hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın seviyorum. Bu sevgimde en ufak bir menfaatim söz konusu değildir. Ona nasıl iyilik ederim, ona ne verebilirim diye bütün kalbimle ona böyle teslim oluyorum. O da insan, onun da kalbi var. Karşıdaki insan böyle kendisine mutlak güvenerek hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın tam teslimiyetle muhabbet besleyince hâliyle o da, onu sevecektir, çünkü bu sevgi nefsanî değil. Allah’a giden yolda, ilahi bir sevgi var. Dolayısıyla sonsuza giden sevgide çatışma, çarpışma olmaz. Ama menfaatle ilgili sevgilerde daima karşılıklı menfaatlerin çatışması söz konusudur ve bunun sonunda mutlaka kavga, geçimsizlik olur.

O bakımdan bizim size olan sevgimizde daima size ne faydam dokunabilir, ne verebilirim düşüncesi, arzusu ve niyeti vardır. Sizden hiçbir menfaat beklemeksizin, sadece duanızı almak için severim. Allah için olan sevgi, yani hubb-u fillah budur! Yoksa, "Ben sana şunu temin edeceğim, ama sen bana ne vereceksin?" denirse, bu iş sevgi değil, şirket olur! Şirketleşmede, sevgi esas alınmaz, inceden inceye menfaat hesabı yapılır. Onun için de, Allah’a giden yol açılmaz, mahkeme kapıları açılır. Şirketleşme, karakolda biter, Allah için olan sevgi ise Cennete kavuşturur. Çünkü Cenab-ı Hak, Allah için birbirini sevenleri, Cennette toplar, menfaatleri için sevenleri de hesaba çeker.)