Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Ramazan-ı şerifin her günü müminler için bayramdır. Bu günleri değerlendirenin, bütün bir yılı bereketli geçer. Cuma ve Ramazan-ı şerifin her günü, kâfirler dâhil hiç kimseye azap edilmez.

Ramazan-ı şerif, kirli elbisenin, çamaşır makinesinde temizlenmesi gibi oruç tutanı temizler. Bu ayın ilk günü temizlik başlıyor, son günü oruç tutan, tertemiz oluyor. Ramazandan sonra, günahlardan dolayı yine kirlenmeye başlıyor.

Bu ayda şöyle dua etmeli: Yâ Rabbî, bizi Ramazan-ı şerifin şefaatine nail et! Oruçlarımızı kabul et! Bu ayda affettiğin kulların arasına bizleri de dahil et!

Ramazan, bizi biraz hâlsiz bırakıyor, ama zaten ibadet de, aczini ve ihtiyacını göstermek demektir.

Regaib gecesinde Allahü teâlâ çok ihsan eder. Duaları kabul eder. O hâlde Regaib gecesinin, Ramazan ayından farkı ne? Bu ayda ibadet edip günahtan sakınana, bütün yıl bunları yapmak nasib olur. Mücevher hiç tütün kağıdına sarılır mı? Güzel kutuya konur. İşte bunun gibi, Şaban, Şevval ve Hac ayları da Ramazan-ı şerifin özel muhafaza kutusu gibidir.

İslâm dinine uyan, Allahü teâlânın dostlarına, yani Peygamber efendimize ve onun vârisi olan Ehl-i sünnet âlimlerine uyar; nefsine uyan da, Onun düşmanlarına uymuş olur. Bu ayda çok istiğfar etmeli. İstiğfar, dünya ve âhiret zararlarına şifadır, ilaçtır. Her gün yüz kere, (Estagfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh) demeli.

Günümüzde Ramazan ayı orucuna takvimle başlandığı için, başından ve sonundan birer gün şüpheli oluyor. Bunun için, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, (Ramazandan sonra iki gün kaza orucu tutmalı) buyuruyor. Kadıhan fetva kitabında da diyor ki: (Takvime bakarak, bir ay oruç tutulsa, Ramazanın başlaması ve bitmesi şüpheli olur. Ramazandan bir gün önce veya Ramazanın ikinci günü yahut tam Ramazan başında oruca başlanmış olabilir. Birinci hâlde, Ramazandan bir gün evvel tutmuş ve Ramazanın son günü bayram yapmıştır. İkinci hâlde, Ramazanın birinci günü tutmamış, son günü de bayramda tutmuştur. Her iki hâlde de, Ramazanın 28 gününde oruç tutmuş olup bayramdan sonra, 2 gün kaza tutması lazım olur. Üçüncü hâlde, oruç tutulan bir ayın ilk ve son günlerinin Ramazana tesadüf ettiği şüphelidir. Böyle şüpheli günlerdeki oruç sahih olmadığı için, bayramdan sonra iki gün kaza orucu tutulmalı.)