Cebrâil aleyhisselâm, 4000 âhiret senesinde iki rekat namaz kılar ve "Yâ Rabbi! Kâinat yaratıldığından beri acaba böyle namaz kılan başka bir kulun oldu mu, var mı?" diye sorar.

Âdem aleyhisselamdan beri her dinde namaz var idi. Her ümmete bir vakit farz idi; kimine sabah namazı, kimine akşam namazı... Her ümmete ayrı farz olan namazlar, Muhammed aleyhisselamın ümmetine hepsi birden farz oldu...

Dinimizde, imândan sonra en üstün ibâdetin namaz olduğu bildirildi. Resulullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurdu:

"Ey ümmet ve eshâbım! Tamamıyla edâsına riâyet olunan namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en efdalidir. Peygamberin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Rızkın bereketidir. Duânın kabûlüdür. Melek-ül mevt (Azrail aleyhisselam) arasında şefâatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve Nekir'e cevaptır. Kıyâmet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşi ile kendi arasında siperdir. Sırat Köprüsü'nü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allahü teâlâ mü'minlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan efdâl bir ibâdet olsaydı, en önce mü'minlere onu emrederdi. Zîra meleklerin kimi ayakta, kimi rükü'da, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rek'at namazda toplayıp mü'minlere hediyye verdi. Zîra, namaz îmânın başı, gözün nûru ve Cehennemden kurtarıcıdır."

Namaz, çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları meneder. Günâhların kefâretidir. Güzelliği, diğer ibâdetlerden ayrı olarak, îmân gibi kendindendir. Kendisinde, en ziyâde ibâdetleri toplayan ve insanı Cenâb-ı Hakka en ziyâde yaklaştıran bir ameldir.

Din büyükleri, "Namaz hayattır. Namaz ve nefes aynı şeydir. İnsan nefes alıyorsa namaz kılar. Nefes almıyorsa kılmaz" buyuruyor...

Namaz kılmayanın hiçbir şükrü kabul olmaz. Duanın kabul olması için de namaz kılmak şarttır...

        ***

Cebrâil aleyhisselâm, 4000 âhiret senesinde iki rekat namaz kılıyor ve "Yâ Rabbi! Kâinat yaratıldığından beri acaba böyle namaz kılan başka bir kulun oldu mu, var mı?" diye soruyor. Allahü teâlâ da buyuruyor ki: "Âhir zamanda gelecek olan ümmet-i Muhammedden bir kulum; hatayla, kazayla, her türlü düşünceler içinde ve kaç rekat kıldığını bilmeyerek iki rekat namaz kılacak. Onun kıldığı iki rekat namaz, senin 4000 senede kıldığın namazdan daha makbûl olacak!.." Hazreti Cebrâil; "Yâ Rabbi neden onların namazları bu kadar kıymetli olacak?" diye sorunca, Allahü teala buyuruyor ki: "Çünkü onlar, düşmanımı yıkarak huzûruma gelecekler. Sende düşman yok ki! Dünya muhabbetinden vazgeçecekler, nefislerinin şerrinden kurtulacaklar, şeytanın aldatmasından vazgeçecekler..."

Böyle müjdeler olan bir ibâdete hiç ehemmiyet verilmez mi?..