Hindistan’ın büyük velîlerinden olan Rükneddîn Ebül Feth hazretleri, 1320 (H.720) yılında Mültan’da vefât etti.

Bir âlim şöyle anlatıyor:

Bir cumâ günü, çok sayıda kimsenin, Şeyh Rükneddîn hazretlerini ziyâret edip, elini öpmek için toplandıklarını gördüm.

Çok hayret ettim!

Merak da ettim.

Kendi kendime;

“Acaba Şeyh hazretleri sihirbaz mıdır ki, böyle çok seveni var. Ben de âlimim, ama bana kimse gelmiyor” dedim.

Ve dergâhına gittim.

Huzûruna girdim

Ve selâm verip;

“Eli, ağzı yıkamanın hikmeti nedir?” diye sordum.

Maksadım, imtihan etmekti.

Ne kadar ilmi var?

Onu anlayacaktım.

O gece yattım.

Bir rüyâ gördüm.

Rüyâmda Hazret-i Şeyh, bana bir miktar tatlı verdi. Onu elimle alıp yedim, elimi de yıkamadım. Sabaha kadar onun tadını damağımda hissettim.

Sabah uyandım.

Şeyhe vardım.

Beni görünce;

“Tatlıyı yedin, elini yıkamadın” buyurdu.

Mahcûbiyetimden terledim.

Hemen elini öpüp, özür diledim kendisinden...