"Bid’at ehline hürmet eden, din-i İslâmı yıkmaya, dünyâdan kaldırmaya yardım etmiş olur."

Ahmed bin Abdülmelik hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. El-Müezzin diye tanınır. 388 (m. 998)’de İran’da Nişâbûr’da, doğdu. 470 (m. 1078)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

"Bir Müslüman evladı ibâdet edince, kazandığı sevap kadar, babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır."

"Zevcesinin ve çocuklarının haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz."

"Birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emr-i ma’rûfu bırakır iseniz, Allahü teala, en kötünüzü başınıza musallat eder ve duâlarınızı kabul etmez."

"Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazânın sevâbı da, emr-i ma’rûf ve nehy-i anilmünker sevâbı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir."

"Bütün çocuklar, Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar."

"Bid’at sâhibi olanlara hürmet eden, dirilerini ve ölülerini metheden, bunları büyük bilen, din-i İslâmı yıkmaya, dünyâdan kaldırmaya yardım etmiş olur."

"İmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir."

"Ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber gelmeyecektir. Eğer, benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer Peygamber olurdu."

"Herkes, âhirette, dünyâda iken sevmiş olduğu kimselerle beraber bulunacaktır."

"Ümmetimden büyük günahları olanlara şefâat edeceğim."

"Allâhü teâlâdan istedim ki, benden sonra Alî (radıyâllahü anh) halife olsun. Melekler dedi ki: Yâ Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allâhü teâlânın dilediği olur. Senden sonra halîfe, Ebû Bekr-i Sıddîk’tır."

"İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne (yani, o zaman bilinen memleketlere) dört kişi mâlik oldu. İkisi mümin, ikisi de kâfir idi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleymân “aleyhimesselam” idi. Kâfir olan ikisi de Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak yeryüzüne, benim evlâdımdan biri, yani Mehdî de mâlik olacaktır."