"Kim eceli gelmeden önce amellerini Allahü teâlânın rızâsına uygun yaparsa, ameli ona fayda verir."

Sa’deddîn ibn-i Arrâk hazretleri fıkıh, hadîs ve kırâat âlimidir. 907 (m. 1501)’de Beyrut’ta doğdu. 963 (m. 1556)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Buyurdu ki:

Hazreti Ali (kerremallahü vecheh) Efendimizden nakledilir: Allahü teâlâya hamd-ü senadan sonra şöyle buyurdu:

“Ey Allahın kulları! Size ve kendime Allahü teâlâdan korkup, yasaklarından sakınmayı, Allahü teâlânın emirlerine itâate sarılmayı, sâlih ameller yapmayı, uzun emeli terk etmeyi tavsiye ederim. Ey gâfil insan! Allahü teâlânın habercisi (Azrail aleyhisselâm) sana geldiği hâlde, onun kapısını çalmayacağını sanıyorsun. Halbuki Azrail (aleyhisselam) bu husûsta senden bir bedel kabul etmeyecek. Senden bir kefil de almayacak. Senin küçük (çocuklarına) acımayacak, büyük (çoluk çocuğuna da) bu husûsta hürmet edip (seni bırakmayacak). Nihâyet seni, karanlık mezarın dibine bırakacak. O mezarın etrâfı sessiz, sedasız ve kimseler yoktur. Azrail (aleyhisselam) bunu daha önce geçmiş kavimlere de yapmıştı. Hani nerede, o bütün güçleriyle çalışanlar, servet yığanlar, yaldızlı ve süslü yüskek binalar kuranlar, hani nerede, aza kanaat etmeyip, çoktan da faydalanamayanlar. Nerede büyük ordulara kumandanlık edenler? Büyük bayrakları açanlar? Sonra toprak altında, ölüler hâline gelip, ufalıp, kırıntı hâline gelenler... Şimdi sizler, onların bardaklarıyla su içiyorsunuz, onların yürüdüğü yollarda yürüyorsunuz. Ey Allah’ın kulları! Allahü teâlâdan korkun. O’nun emirlerine uyunuz. Dağların yürütüleceği, semânın (göğün) yarılacağı, amel defterlerinin, sağ ve sol taraflardan uçuşarak geleceği kıyâmet günü için amel-i sâlih yapınız... O gün kendini hangisinden görüyorsun? (Gelin kitabımı okuyun) [Hakka-19] diyen mi, yoksa (Eyvah! Keşke kitabım bana verilmeseydi) [Hakka-75] diyen mi? Emîrlerini yerine getirdiğimiz zaman Cennetini vadeden Allahü teâlâdan, bizi gazâbından muhafaza buyurmasını dileriz. En güzel söz ve en üstün nasîhat, Allahü teâlânın kitabı Kur’ân-ı kerîmdir..."

Bu mübarek zat, vefatından kısa bir zaman evvel buyurdu ki:

"Muhakkak ki, âhiret yolculuğu göründü. Kim eceli gelmeden önce, şu günlerde, amellerini Allahü teâlânın rızâsına uygun yaparsa, ameli ona fâide verir. Emeli ise zarar vermez. Kim de bu amel günlerinde, ecel gelmeden önce âhirete hazırlığını eksik yaparsa, ameli boşa gider ve emeli de ona zarar verir.”