Hilali, re’yül-ayn gördük

Hilali, re’yül-ayn gördük

Her ne kadar takvimlerde yazılı ise de astronomik hesaplarla tâyini de yapılsa, hilali görmek eskiden çok mühimdi. Ramazan ayının rü’yet...

Feyze kavuşmak

Feyze kavuşmak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Feyz, nur demektir, Allah sevgisi demektir. Kalbden kalbe gelen, insana Allahü teâlânın razı olduğu şeyleri yaptıran bir...

Sonsuz saadet için

Sonsuz saadet için

Dünya ve ahıret saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünya ve âhıretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmağa bağlıdır. Ona...

Zulüm, had safhadaydı...

Zulüm, had safhadaydı...

Yeryüzünün merkezi olan mübarek Mekke’de, küfür sel gibi akıyor, Beytullah’ın içine, lat, uzza, menat gibi yüzlerce put...

İmanın esası

İmanın esası

Hubb-i fillâh ve Buğd-ı fillâh, imanın esasıdır. Cenab-ı Hakkın en çok beğendi şeydir. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma,...

Dengeyi bulmak

Dengeyi bulmak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İdarecinin çizdiği dairenin dışında hizmet etmeye çalışmak, daima, hem çalışana hem de büyüklere sıkıntı...

Sevbân

Sevbân

Resûlullahın hizmetçisi. Hazret-i Sevbân aslen Yemenliydi. Esîr olarak satılıyordu. Peygamberimiz esâret parasını vererek onu satın aldı,...

Allah, kuluna kâfidir

Allah, kuluna kâfidir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ne kadar tedbir alırsa alsın, insan yine âcizdir. Para pul, eş dost, mevki makam veya mal mülk olsun, Allah’tan başka şeye...

İşlerin en iyisi ve en kötüsü

İşlerin en iyisi ve en kötüsü

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Sevgi, dünya menfaatine dayanmamalı, Allah için olmalıdır. Menfaate dayalı sevginin kıymeti yoktur. Sevgi, Allah için...

Hakikate kavuşmak için

Hakikate kavuşmak için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü teâlâ, her kulunu bir yerde istihdam ediyor. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da...

Hassan Bin Sabit

Hassan Bin Sabit

Peygamber efendimizin şairlerinden. Hassan bin Sabit, Müslüman olmadan önce de meşhur şairlerden olup, Sam ve civarında hüküm sürmekte olan...

Felç hastası için dua…

İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî hazretleri...

Akıl ve kalb ayrıdır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hiç kimse...

Abdullah Bin Ümm-i Mekt…

Peygamberimizin müezzinlerinden. Abdullah bin Ümm-i Mektûm, Peygamberimizin...

Yüz şehid sevabı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz...

Ahlâk ilmi pek kıymetl…

Fıkıh ve ahlâk ilimlerini öğrenen ve...

Zeyd Bin Hârise

İlk îman eden köle. Zeytin gözlü çocuk...

Kainatin Efendisi

Hoş geldin ya Resulallah

Yedi kat yer, yedi kat...

Süt annenin anlattıkları

Halime Hatun, Peygamber efendimizi, süt...

O, bu ümmetin Peygamberi…

Şam yönüne gitmekte olan kervandakiler...

Eshab-ı kiram

Abdullah Bin Ömer

En çok hadîs bilen sahâbîlerden. Abdullah...

Sa’d Bin Ebî Vakkâs

Resûlullahın okçusu. Sa’d bin Ebî Vakkâs...

Abdullah Bin Atîk

Medîneli ilk Müslümanlardan. Medîne’de, hicretten önce...

Hikmetli Sözler

Evlat unutur, baba unutma…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her...

Sevgi, birlik beraberlik …

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hazret-i...

Bilmiyorum diyen rahat ed…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Şah-ı...

İyi arkadaşlar aramalı, bulunca da onların kıymetini bilmeli. İlminden, iyi ahlâkından istifâde edilen sâlih bir arkadaşa lüzûmlu hürmeti göstermeli!

Sahâbe-i kirâmdan Sevbân (radıyallahü anh), bir gün, ağlayarak, Sevgili Peygamberimizin huzûr-ı âlîlerine gelince, Peygamberimiz ona, ağlamasının sebebini suâl etti. O da, Efendimizi birkaç gün göremeyince çok özlediğini, âhirette Cennette, onun derecesinin çok yüksek olacağını, orada kendilerini göremezse, ne yapacağını düşünürken ağladığını ifâde edince, “Kişi sevdiğiyle beraberdir” cevâbını vermiştir.

Yine bir gün, bir sahâbî, huzûr-ı Risâletpenâhî'ye gelip, "Yâ Resûlallah! Kıyâmet ne zaman kopacak?" diye bir suâl sormuş, Peygamberimizin ona cevâbı, "Sen, kıyâmet için ne hâzırladın?" şeklinde olmuştur.

O da, çok fazla bir hâzırlığım yok, ama "Allah ve Resûlünü seviyorum" demiştir. İşte bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz, ona da, “Kişi sevdiğiyle beraberdir” buyurmuştur.

Müslümânın en büyük üç düşmânı vardır: 1- Şeytân, 2- Nefis, 3- Kötü arkadaş... Kötü arkadaş, şeytândan ve nefisten daha zararlıdır.

Şeytân ve nefsimiz, kötü arkadaş vâsıtasıyla bizi felâketlere sürükler. Kötü arkadaştan, yılandan, aslandan kaçar gibi kaçmak lazımdır.

“Kişinin dîni, arkadaşının dîni gibidir. Kiminle dostluk/arkadaşlık ettiğinize dikkat edin!” [Hâkim] meâlindeki hadîs-i şerîf, “Senin arkadaşın kim ise, sen de onun dîninde, onun yolunda olursun, ona benzersin” demektir.

“Kişi sevdiğiyle beraberdir” hadîs-i şerîfi de, aynı şeyi bildirmektedir. Birbirini sevenlerin ortak yönleri çok olur.

Atalarımız da, “Arkadaşını söyle bana, kim olduğunu söyleyeyim sana” demişlerdir. Çünkü insan, ortak yönleri olan kimselerle arkadaşlık eder. Kuşlar bile kendi cinsleriyle uçmaktadırlar. Onun için Peygamber Efendimiz, “Bir kavimle kırk gün düşüp kalkan, onlardan olur” ve “Kişinin dîni, arkadaşının dîni gibidir” buyurdu...

Câhillerle değil, iyilerle sohbet etmeli; çünkü iyilerin sohbeti yüzünden bizim de adımız iyi olur. İyi arkadaşlar aramalı, bulunca da onların kıymetini bilmeli ve onlara hizmet etmeyi büyük nimet bilmeli. İlminden, iyi ahlâkından istifâde edilen sâlih bir arkadaşa lüzûmlu hürmeti göstermeli! Onun cân ve mâlını, kendi cân ve mâlından önce tutmalı! Ayıplarını araştırmamalı, ayıbı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli, hattâ onun ayıbını düşünmemeli, unutmalı! Sözüne itirâz etmemeli, aslâ münâkaşaya girmemeli! Aleyhinde konuşan olursa, uygun şekilde susturmalıdır...

Hem eş, hem iş, hem de arkadaş seçiminde çok dikkatli olmalıdır. Bu üçlünün seçiminde yanılan iflâh olmaz. Bir hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki:

“Sâliha bir hanım, iyi bir binek, geniş ve rahat bir ev mutluluğa sebeptir. Huysuz kadın, kötü binek, dar ve sıkıntılı ev de bedbahtlığa sebeptir.” [Ebû Dâvûd]