İyi arkadaşlar aramalı, bulunca da onların kıymetini bilmeli. İlminden, iyi ahlâkından istifâde edilen sâlih bir arkadaşa lüzûmlu hürmeti göstermeli!

Sahâbe-i kirâmdan Sevbân (radıyallahü anh), bir gün, ağlayarak, Sevgili Peygamberimizin huzûr-ı âlîlerine gelince, Peygamberimiz ona, ağlamasının sebebini suâl etti. O da, Efendimizi birkaç gün göremeyince çok özlediğini, âhirette Cennette, onun derecesinin çok yüksek olacağını, orada kendilerini göremezse, ne yapacağını düşünürken ağladığını ifâde edince, “Kişi sevdiğiyle beraberdir” cevâbını vermiştir.

Yine bir gün, bir sahâbî, huzûr-ı Risâletpenâhî'ye gelip, "Yâ Resûlallah! Kıyâmet ne zaman kopacak?" diye bir suâl sormuş, Peygamberimizin ona cevâbı, "Sen, kıyâmet için ne hâzırladın?" şeklinde olmuştur.

O da, çok fazla bir hâzırlığım yok, ama "Allah ve Resûlünü seviyorum" demiştir. İşte bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz, ona da, “Kişi sevdiğiyle beraberdir” buyurmuştur.

Müslümânın en büyük üç düşmânı vardır: 1- Şeytân, 2- Nefis, 3- Kötü arkadaş... Kötü arkadaş, şeytândan ve nefisten daha zararlıdır.

Şeytân ve nefsimiz, kötü arkadaş vâsıtasıyla bizi felâketlere sürükler. Kötü arkadaştan, yılandan, aslandan kaçar gibi kaçmak lazımdır.

“Kişinin dîni, arkadaşının dîni gibidir. Kiminle dostluk/arkadaşlık ettiğinize dikkat edin!” [Hâkim] meâlindeki hadîs-i şerîf, “Senin arkadaşın kim ise, sen de onun dîninde, onun yolunda olursun, ona benzersin” demektir.

“Kişi sevdiğiyle beraberdir” hadîs-i şerîfi de, aynı şeyi bildirmektedir. Birbirini sevenlerin ortak yönleri çok olur.

Atalarımız da, “Arkadaşını söyle bana, kim olduğunu söyleyeyim sana” demişlerdir. Çünkü insan, ortak yönleri olan kimselerle arkadaşlık eder. Kuşlar bile kendi cinsleriyle uçmaktadırlar. Onun için Peygamber Efendimiz, “Bir kavimle kırk gün düşüp kalkan, onlardan olur” ve “Kişinin dîni, arkadaşının dîni gibidir” buyurdu...

Câhillerle değil, iyilerle sohbet etmeli; çünkü iyilerin sohbeti yüzünden bizim de adımız iyi olur. İyi arkadaşlar aramalı, bulunca da onların kıymetini bilmeli ve onlara hizmet etmeyi büyük nimet bilmeli. İlminden, iyi ahlâkından istifâde edilen sâlih bir arkadaşa lüzûmlu hürmeti göstermeli! Onun cân ve mâlını, kendi cân ve mâlından önce tutmalı! Ayıplarını araştırmamalı, ayıbı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli, hattâ onun ayıbını düşünmemeli, unutmalı! Sözüne itirâz etmemeli, aslâ münâkaşaya girmemeli! Aleyhinde konuşan olursa, uygun şekilde susturmalıdır...

Hem eş, hem iş, hem de arkadaş seçiminde çok dikkatli olmalıdır. Bu üçlünün seçiminde yanılan iflâh olmaz. Bir hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki:

“Sâliha bir hanım, iyi bir binek, geniş ve rahat bir ev mutluluğa sebeptir. Huysuz kadın, kötü binek, dar ve sıkıntılı ev de bedbahtlığa sebeptir.” [Ebû Dâvûd]