Küfre düşmek

Küfre düşmek

| M. Ali Demirbaş
Arkadaşsız olmaz!

Arkadaşsız olmaz!

| M.Said Arvas
Kâinatın mükemmelliği...

Kâinatın mükemmelliği...

| Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Biz çok bahtiyarız

Biz çok bahtiyarız

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmam-ı Rabbani hazretleri, (Bu yolda bulunan, patavatsız, edepsiz, pervasız da olsa azizdir ve makbuldür) buyuruyor....

Seleme Bin Ekvâ

Seleme Bin Ekvâ

Piyâdelerin en hayırlısı. Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı günlerdeydi. Hudeybiye'de endişeli ve huzursuz bir bekleyiş hâkimdi. Eshâb-ı...

Abid zümresinden olmak için

Abid zümresinden olmak için

Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu ki, “Yâ Ebâ Hüreyre! Her kim, günde yirmibeş defa bu duâyı okursa, Hak teâlâ, o şahsı...

Yüz şehid sevabı

Yüz şehid sevabı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Ümmetim bozulduğu zaman, bir sünnetimi ihya edene yüz şehid sevabı var) buyuruyor. Yani, helâl...

Katade bin Nu’man

Katade bin Nu’man

Eshab-ı kiramın okçularından. Eshab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah şöyle bildiriyor: Uhud Harbi sırasında, Katade bin Nu’man, Peygamberimize bir yay...

Pir-i fâninin murâdı!

Pir-i fâninin murâdı!

Vezirler ve fi’l cümle azalar yorucu bir sefer sonrasında hamama gitmeye karar verirler. Bunun için saray yakınında bir hamamı tamamen kapattırırlar. Sultan...

Siz nereden geldiniz?

Siz nereden geldiniz?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Merhum hocamız, sık sık buyurdu ki: 1- Hayat hayaldir. 2- Dünya fanidir. 3- İnsan demek âciz demektir. Mümine...

Murada kavuşmak için

Murada kavuşmak için

Murâdlara nâil olmak için şu duâyı okumalıdır: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i...

Ümm-i Ümare

Ümm-i Ümare

Eshabın kadın kahramanlarından. Ümm-i Ümare, Uhud gazasına, kocası Zeyd bin Asım, oğulları Habib ve Abdullah ile birlikte katılarak, şecaat ve kahramanlıklar...

Kalbi öldürmemek için duâ

Kalbi öldürmemek için duâ

Kalbini öldürmemek için şu duâyı okumalıdır Çünkü, bu duâ, Resûlullahın tavsiye eylediği bir duâdır....

En iyiniz, borcunu iyi ödiyeninizdir

En iyiniz, borcunu iyi ödiyeninizdir

Borcu olan ödeme imkanı olunca hemen borcunu ödemelidir. İstemeğe vakit bırakmadan önce, kendi eli ile ve ayağına gidip vermelidir. Onu, birisini...

Eden kendine eder

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimiz, baştan...

Hâlid Bin Sa'id Bin Âs

İlk Müslüman olan sâhabilerden. Resûlullah efendimiz, İslâmiyeti...

Abdullah Bin Zeyd

Sâhib-ül ezân. Hicretten sonra Medîne'de Peygamber efendimizin...

Kusur, bakan gözdedir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (Lâ ilâhe...

Ahlâk ilminin dinimizd…

Müslümanların öğrenmeleri lâzım olan bilgilere “İslâm...

Mübarek göğsünün y…

Süt anne Halime Hatun anlatır: Server-i âlem...

Kainatin Efendisi

Kavmini azab ile korkut!

Sevgili Peygamberimize, peygamberliği bildirildi ve...

Süt annenin anlattıkları

Halime Hatun, Peygamber efendimizi, süt...

Zulüm, had safhadaydı...

Yeryüzünün merkezi olan mübarek Mekke’de...

Eshab-ı kiram

Abdullah Bin Ömer

En çok hadîs bilen sahâbîlerden. Abdullah...

Ammâr Bin Yâser

Şehîd oğlu şehîd. Ammâr bin Yâser...

Vahşî

Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî. Vahşî...

Hikmetli Sözler

Kâinattan haberimiz var m…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan...

İstişarenin önemi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bir...

Âhirette asla karışıklık …

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Eshab-ı...

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Dünya, âhiretin ufak bir misalidir. Burada mescitlere, camilere gelenler, orada hakiki saadet yurdu olan Cennete gideceklerdir. Burada kötü yerlerde gezenler, orada azap çekecekleri kötü yerlere gidecektir. Mescitlerin âhiretteki karşılığı, Cennettir. Cennetin yolu mescitlerden geçer. Peygamber efendimiz, (Allahü teâlânın yeryüzünde en çok sevdiği yer mescitlerdir) buyuruyor. Çünkü mescitlerde, camilerde dünya yoktur. Yani para, mevki, makam yoktur. Orada ticaret yapılmaz, alışveriş konuşulmaz. (Yâ Rabbî, bizi ölüm acısından, kabir azabından, Cehennem azabından muhafaza eyle! Yâ Rabbî, bize doğru imanla ölmek nasip eyle!) diye dua edilir. Nasıl ki savaş zamanında insanlar sığınaklara girerse, işte camiler de müminlerin sığınak yeridir. Dışarıdaki kötü işlerden, camiye girerek korunurlar.

Hiç kimse, sokaktan geçen eşkıyayı, şarapçıyı, yani gelişigüzel birini, (Bu akşam bize gel, yemek yiyelim) diye evine davet etmez. Herkes ancak güvendiği, sevdiği, hürmet ettiği insanları evine çağırır, yemek yedirir, sohbet eder. Mescitler de yeryüzünde Allah’ın evidir. Çünkü orada Allah’tan bahsedilir. Paradan, mevki makamdan bahsedilmez. İşte Cenab-ı Hak çok merhametli olduğu için, hiçbir ayrım yapmadan bütün kullarını, okunan ezanlarla evine davet ediyor. Davet herkesedir. Ama ancak nasibi olan, aklına uyan, iyi bir arkadaşa rastlayan bu davete icabet ediyor. Nefsine, şeytana uyan, kötü insanlarla arkadaş olan, bu davete icabet etmiyor. Demek ki bu davete icabet edenler, Allahü teâlânın sevdiği kullarıdır. Dolayısıyla, bir kulun, Allah tarafından sevilmiş, kabul edilmiş olup olmadığı, mescide gidip gitmemesinden, namazı kılıp kılmamasından anlaşılır.

Bir hadis-i kudside, (Herkes misafirine, kendi gücü nispetinde ikramda bulunur. Ben de benim evime gelen misafirimi, kendi şanıma lâyık şekilde ağırlarım) buyuruluyor. Allahü teâlâ, camisine, mescidine yani evine gelenleri, kendi şanına uygun şekilde ağırlar. Dünyalık nimetlerden başka, Cennetini de verir. Ayrıca affeder. Ama bu ancak mescitte olur. Müminler için anlaşma yeri burasıdır. Onun için mescitte buluşmaya çalışmalıdır. Camide herkes birbiri için malını canını feda eder. Çünkü burası muhabbet, sevgi, af ve mağfiret yeridir.