Küfre düşmek

Küfre düşmek

| M. Ali Demirbaş
Arkadaşsız olmaz!

Arkadaşsız olmaz!

| M.Said Arvas
Kâinatın mükemmelliği...

Kâinatın mükemmelliği...

| Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Abdullah Bin Mes'ûd

Abdullah Bin Mes'ûd

Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî. Abdullah bin Mes'ûd hazretleri, Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından...

Mugire-Tebni Su’be

Mugire-Tebni Su’be

Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî. Meşhûr Arap dâhilerinden Mugîre der ki: Biz Araplar içinde, dînine son...

Kalb, ruh ve nefis

Kalb, ruh ve nefis

İnsanoğlunun yaşayabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için nefse ihtiyaç vardır. Fakat, nefis, kendi haline bırakıldığı zaman da zararlı olmaktadır....

Burada bir incelik var

Burada bir incelik var

Bir zaman, karı koca, Mısır’dan hacca gelmişler. Hac dönüşü Medine’ye uğramışlar. Bu sırada develerini kaybetmişler. Yol paraları da yok. Ortada...

Ayrı düşünmek, şeytana yem olmaktır

Ayrı düşünmek, şeytana yem olmaktır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Şeytan, bir topluluğun, bir cemaatin içine giremez) buyuruyor. Allahü teâlâ doğru yolda olan...

Hâlid Bin Sa'id Bin Âs

Hâlid Bin Sa'id Bin Âs

İlk Müslüman olan sâhabilerden. Resûlullah efendimiz, İslâmiyeti gizli olarak açıklamaya yeni başlamıştı. Daha birkaç kişi...

Kadın aklı

Kadın aklı

Vaktiyle,  bir derviş bir Ramazan akşamı iftara davetliydi. Derviş, yatsıya yakın, evine döndü ve karısından mümkünse kendisi için sofra...

Berâ Bin Âzib

Berâ Bin Âzib

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî. Berâ bin Âzib, Resûlullahın hicretinden önce Medîne-i münevverede...

Nu'man Bin Mukarrin

Nu'man Bin Mukarrin

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından. Hazret-i Ömer, Eshâb-ı kirâmı toplayıp sordu: - Ben bir ordu teşkil edip, İran üzerine...

Ebüdderdâ

Ebüdderdâ

Kâdılık yapan sahâbîlerden. Ebüdderdâ hazretleri, Bedir seferi sırasında Müslüman oldu. Önceleri puta tapardı. Bir gün...

Es'ad Bin Zürâre

Es'ad Bin Zürâre

Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî. Resûlullah efendimiz, Mekke'de herkesi îmâna da'vet ediyor, İslâm...

BRE HAŞMET hani gidiyor…

Sadrazam Koca Ragıp Mehmed Paşa “Turfa...

Akşam mümin, sabah kâfi…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hakiki bayram...

Hassan Bin Sabit

Peygamber efendimizin şairlerinden. Hassan bin Sabit, Müslüman...

İyilik etmenin zirvesi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (Men hadime...

Kâ'b Bin Mâlik

Peygamber efendimizin şâirlerinden. Kâ'b bin Mâlik, babasının...

Siz nereden geldiniz?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Merhum hocamız...

Kainatin Efendisi

Zulüm, had safhadaydı...

Yeryüzünün merkezi olan mübarek Mekke’de...

Hazret-i Hadice ile evlen…

Hazret-i Hadice validemiz, Varaka bin...

Muhterem annenin vefatı

Sevgili Peygamberimizin, üç-beş yaşlarında bile...

Eshab-ı kiram

Talhâ Bin Ubeydullah

İlk Müslüman olanlardan. Hazret-i Talhâ bin...

Cafer-i Tayyar

Cennete uçarak giden sahâbî. Peygamber efendimiz...

Berâ Bin Âzib

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî. Berâ...

Hikmetli Sözler

Bir kavmin efendisi, onla…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber...

Nefsi zayıflatmak ibadet …

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: En...

İtaat yoksa, hiçbir şey y…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Mıknatıs...

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Dünya, âhiretin ufak bir misalidir. Burada mescitlere, camilere gelenler, orada hakiki saadet yurdu olan Cennete gideceklerdir. Burada kötü yerlerde gezenler, orada azap çekecekleri kötü yerlere gidecektir. Mescitlerin âhiretteki karşılığı, Cennettir. Cennetin yolu mescitlerden geçer. Peygamber efendimiz, (Allahü teâlânın yeryüzünde en çok sevdiği yer mescitlerdir) buyuruyor. Çünkü mescitlerde, camilerde dünya yoktur. Yani para, mevki, makam yoktur. Orada ticaret yapılmaz, alışveriş konuşulmaz. (Yâ Rabbî, bizi ölüm acısından, kabir azabından, Cehennem azabından muhafaza eyle! Yâ Rabbî, bize doğru imanla ölmek nasip eyle!) diye dua edilir. Nasıl ki savaş zamanında insanlar sığınaklara girerse, işte camiler de müminlerin sığınak yeridir. Dışarıdaki kötü işlerden, camiye girerek korunurlar.

Hiç kimse, sokaktan geçen eşkıyayı, şarapçıyı, yani gelişigüzel birini, (Bu akşam bize gel, yemek yiyelim) diye evine davet etmez. Herkes ancak güvendiği, sevdiği, hürmet ettiği insanları evine çağırır, yemek yedirir, sohbet eder. Mescitler de yeryüzünde Allah’ın evidir. Çünkü orada Allah’tan bahsedilir. Paradan, mevki makamdan bahsedilmez. İşte Cenab-ı Hak çok merhametli olduğu için, hiçbir ayrım yapmadan bütün kullarını, okunan ezanlarla evine davet ediyor. Davet herkesedir. Ama ancak nasibi olan, aklına uyan, iyi bir arkadaşa rastlayan bu davete icabet ediyor. Nefsine, şeytana uyan, kötü insanlarla arkadaş olan, bu davete icabet etmiyor. Demek ki bu davete icabet edenler, Allahü teâlânın sevdiği kullarıdır. Dolayısıyla, bir kulun, Allah tarafından sevilmiş, kabul edilmiş olup olmadığı, mescide gidip gitmemesinden, namazı kılıp kılmamasından anlaşılır.

Bir hadis-i kudside, (Herkes misafirine, kendi gücü nispetinde ikramda bulunur. Ben de benim evime gelen misafirimi, kendi şanıma lâyık şekilde ağırlarım) buyuruluyor. Allahü teâlâ, camisine, mescidine yani evine gelenleri, kendi şanına uygun şekilde ağırlar. Dünyalık nimetlerden başka, Cennetini de verir. Ayrıca affeder. Ama bu ancak mescitte olur. Müminler için anlaşma yeri burasıdır. Onun için mescitte buluşmaya çalışmalıdır. Camide herkes birbiri için malını canını feda eder. Çünkü burası muhabbet, sevgi, af ve mağfiret yeridir.