İstifade yolunda en büyük iki engel

İstifade yolunda en büyük iki engel

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Evliya zatlar, sipariş üzerine konuşmazlar, yani sohbet ederken konuşacaklarını önceden tayin etmezler. Oradakilerin neye ihtiyacı...

Helâl rızık ve dine hizmet

Helâl rızık ve dine hizmet

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dine yapılan hizmetleri devam ettirmek sağlıklı bünyeye; sağlıklı bünye de, helâl rızıkla beslenmeye bağlıdır. Cennete de,...

Büyükleri seven mahrum kalmaz

Büyükleri seven mahrum kalmaz

Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinin başka bir şehirde yaşayan sevenlerinden biri anlatır: Bir gün pazarda gezerken bir güzel kadın görüp tekrar tekrar...

Mus'ab Bin Umeyr

Mus'ab Bin Umeyr

İslâmda ilk öğretmen. Mus'ab bin Umeyr, hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asîl ve zengin bir âilesine mensub idi. Zengin...

İnsana verilen değer

İnsana verilen değer

Cenab-ı Hak, insanoğluna değer vermiştir. Diğer canlılardan insanları ayrı tutmuştur. Herşeyi insanın emrine vermiştir. İnsanların ahıret hayatı da vardır. İslamiyet,...

Başarı ve sevginin sırrı

Başarı ve sevginin sırrı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Başarılı bir iş adamı olan, büyük bir zata, (Hem başarılısınız, hem de herkes sizi seviyor. Bu nasıl oluyor?) diye soruluyor. O da...

Günahların affı için

Günahların affı için

Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni...

Murada kavuşmak için

Murada kavuşmak için

Murâdlara nâil olmak için şu duâyı okumalıdır: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i...

Tedavi için hastalığı bilmek gerekir

Tedavi için hastalığı bilmek gerekir

Her hastalığı tedavi ettirmek için o hastalık üzerinde ihtisas sahibi olan tabibe gitmek lâzımdır. Gözünden ameliyat olacak birisinin kasaba...

Allah görüyor ve biliyor

Allah görüyor ve biliyor

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Konuşmamızda, alışverişimizde ve her işimizde Allahü teâlâya hesap vereceğimizi düşünmeliyiz. (O bu, bana ne...

Üseyd Bin Hudayr

Üseyd Bin Hudayr

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından. Medîne'ye İslâmiyeti öğretmek için gelen Mus'ab bin Umeyr Medîne'de...

Annen uykuda günah işle…

İbadetini beğenmek çok kötüdür. Hele kendi...

Üzülmeyiniz, Allahü teâ…

Hacı Ferhad adında bir zât şöyle...

Ebu Bekr-i Sıddık

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü. Hazret-i Ebû...

Kaptanın işine karışılm…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Eğer bir...

Ümm-i Şerik

Devsli muhacir hanım sahabîlerden. Devs’de müslüman olan...

Sevgi, birlik beraberli…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hazret-i Ali...

Kainatin Efendisi

Mübarek göğsünün yar…

Süt anne Halime Hatun anlatır: Server-i...

Doğduğu geceki olaylar

Resul-i ekrem efendimiz, doğmadan önce...

Kavmini azab ile korkut!

Sevgili Peygamberimize, peygamberliği bildirildi ve...

Eshab-ı kiram

Ebu Rafi

Peygamberimizin azatı kölelerinden. Ebu Rafi aslen...

Cafer-i Tayyar

Cennete uçarak giden sahâbî. Peygamber efendimiz...

Velîd Bin Velîd

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî. Velîd...

Hikmetli Sözler

İşlerin en iyisi ve en kö…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Sevgi...

İhlâs fedakârlıktır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İhlâslı...

Unutursan, unutulursun

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmam-ı...

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Ramazan-ı şerif hakkımızda hayırlı ve mübarek olsun! Ramazanı ihya eylemek, bayramı rahat huzur içinde karşılamak, nasib olur inşallah. Allahü teâlâ Cumanın ve Ramazan-ı şerifin şefaatine bizi nail eylesin.

Ramazan-ı şerifin son on günü, âhireti kazanmak için, hakiki ticaret zamanıdır. Allahü teâlâ, iste kulum, vereyim diyor. Duaların kabul olacağı zamandır.

Ramazan-ı şerifte, yazın, o kavurucu sıcağın altında, Eshab-ı kiram oruçlu iken 313 kişi 1000 kişiye karşı savaştılar. Bu, açıkça ölüme gitmektir. Ama Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” emrettiği için seve seve şehit olmaya koştular.

Peygamber efendimiz, (Ahir zamandaki ümmetim, emirlerin onda birini yapsalar, kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun!) buyuruyor. Biz âhir zamanda yaşıyoruz. Bizim için bu onda bir, imandır. Şimdi müminlerin en büyük felaketi imansız olmak tehlikesidir, çünkü haram ve helâl karışmıştır. Eskiden haramlar belliydi, haram işleyenler ayıplanırdı ve onun için, bu işler gizli yapılırdı. Helâller ise aşikâre idi. Şimdiki durum, bunun tam tersidir. Bugün Müslümanların işi zordur.

Onun için sabah akşam tecdid-i iman yapmalı ve Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda olan arkadaşlarla beraber olmalı. Kurtuluş çaresi budur. Bu arkadaşların kıymetini bilmeyen, büyüklerin kıymetini hiç bilemez. İş, o din kardeşini kendinden bin kere aziz tutup, onun değerini anlamaktır.

Cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Peygamber efendimiz (İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir) buyuruyor. Bir sepet dolusu üzüm, bir tane çürük üzümü yok edemez, iyi de edemez. Fakat o bir çürük üzüm tanesi, önce yanındakini çürütür, yanındaki de diğerini derken, çürüklük kanser gibi bütün sepete yayılır. Onun için, Osmanlıda, 600 yılda kurulan İslam Ahlâkı kısa zamanda bitti. Çünkü nefis kâfir olduğu için ahlâksızlık ve imansızlık çabuk yayılır. Nefsi zapt etmek çok zordur. Ancak salih arkadaşlarla beraber olursak, onun şerrinden kısmen kurtuluruz. En azından yaptığımız bazı yanlış işlerin bozuk ve günah olduğunu görürüz. Bu da fazilettir.

Tevbe yolu her zaman açıktır, ama (Bunda ne var ki, bu zamanda böyle yapmak lazım) deyip, yaptığı kötülükleri beğenirse kâfir olur. Onun için Tam İlmihâl'i çok okuyup, haramı helâli iyice öğrenmeli ve bu kitapları okuyan sâlih arkadaşlarla beraber olmalıdır.