Küfre düşmek

Küfre düşmek

| M. Ali Demirbaş
Arkadaşsız olmaz!

Arkadaşsız olmaz!

| M.Said Arvas
Kâinatın mükemmelliği...

Kâinatın mükemmelliği...

| Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Sıkıntıdan kurtulmak için

Sıkıntıdan kurtulmak için

(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ...

Hilâfeti hâiz olan Türkler

Hilâfeti hâiz olan Türkler

Birinci Dünyâ Savaşı’nda İngilizler, İslâm dünyâsını parçalayıp yutmak için çok kesif bir câsusluk ve propaganda...

Namazını ben kıldırayım

Namazını ben kıldırayım

Büyük İslâm âlimi Mevlânâ Şemseddîn Fenârî'nin ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde geldi....

İmanın temeli

İmanın temeli

İmam-ı Gazali hazretleri “Kimyâ-i saadet” kitabında diyor ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, “İmanın...

Dünyaya kıymet vermek

Dünyaya kıymet vermek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimizin esası imandır. Bir ağacın gövdesi, dalı ve yaprağı var da, kökü yoksa, o ağaç meyve veremez. Kısa zamanda...

Allahü teâlânın razı olduğu iş

Allahü teâlânın razı olduğu iş

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmam-ı Rabbanî hazretleri bir gün yerden bir çöp alıp buyurur ki: (Bu çöpe bir teveccüh etsem,...

Müslümanın üç görevi

Müslümanın üç görevi

Allahü teâlâ islâm dînini, her memlekette, her yeniliği ve buluşu karşılayacak şekilde kurmuştur. İslâm dîni, yalnız sosyal...

Dine hizmette başarının yolu

Dine hizmette başarının yolu

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet kitaplarını, doğru din bilgilerini yaymak maksadıyla yapılan hizmetler için sarf edilen paralar, yapılan...

Ammâr Bin Yâser

Ammâr Bin Yâser

Şehîd oğlu şehîd. Ammâr bin Yâser, ilk Müslümanların otuzuncusudur. Süheyb-i Rûmî ile birlikte, Dâr-ül...

Bilâl-i Habeşî

Bilâl-i Habeşî

Peygamber efendimizin müezzini. Bilâl-i Habeşî hazretleri, ilk îmân edenlerden olup, müşriklere karşı Müslüman olduğunu...

Bunun da elbette bir hikmeti var

Bunun da elbette bir hikmeti var

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Cenab-ı Hak hakîmdir, yani hikmet sahibidir, Onun yarattığı her şey hikmetlidir. Mümin daima hayırlısını istemeli,...

Namaz varsa her şey var

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ömrümüzden geçen...

Osman Bin Talhâ

Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî. Osman bin Talhâ...

Ümm-i Eymen

Peygamberimizin dadısı. Peygamber efendimiz, doğmadan önce babasını...

Salihler Cennete gider

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Silsile-i aliyye...

İman nedir?

İman, Resûl-i Ekrem efendimizin, Allahü teâlâ...

Sevmek lafla değil, ita…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Muhabbet, gayet...

Kainatin Efendisi

“Hacer-ül-Esved”in yeri

Resulullah efendimiz otuz beş yaşında...

O’nun şanı yücedir!

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, sekiz yaşına...

En güvenilir kimse...

O; doğru, doğruların doğrusu... Hiçbir...

Eshab-ı kiram

Aliyyül Mürteda

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı. Halifeliği...

Huzeyfe Bin Yemân

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı. Huzeyfe bin Yemân...

Meymune Binti Hâris

Peygamberimizin hanımlarından. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas’ın...

Hikmetli Sözler

İstifade yolunda en büyük…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Evliya...

Dinimizde niyetin önemi b…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allah...

Bakışı ibret, sözü hikmet…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kâinat...

Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.

Gençlerimizle Ramazan Sohbetleri -1-

Sevgili gençler! İdrâkiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı şerîf ayının her günü ve gecesi mübarektir. Mübarek aylar, günler ve geceler, İslâm dîninin kıymet verdiği zamanlardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı günlere ve gecelere husûsi kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu günleri ve geceleri sebep kılmıştır.

Mübarek; bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demektir. Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu günlerde ve gecelerde kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, dua ve tövbe etmeli, Sevgili Peygamberimize salât u selâm getirmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir.

Mübarek ve kıymetli insanların başında, Peygamberler ve onların Sahâbeleri ile sıddîklar, şehîdler, diğer bütün âlimler ve velîler gelmektedir. Hepsinin başında da, gelmiş ve geçmiş bütün mahlûkâtın (Meleklerin, insanların ve cinnîlerin) en üstünü, hiç şüphe yok ki, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm bulunmaktadır.          

Mübarek olarak sıfatlanan ve İslâm dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar; muharrem ayının ilk gecesi olan Hicrî yılbaşıAşûreMevlid, Regâib, Mirâc, Berât, Kadir, Ramazan Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleridir. Her cuma günü ve gecesi de mübarektir

Mübarek ayların başında ise, "onbir ayın sultanı" Ramazan-ı şerîf gelmektedir. Halkımız, (receb, şabân ve ramazân) aylarına, "mübarek üç aylar" demektedir. Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri de bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, şa­ban su­la­ma, ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”

Peygamber Efendimiz, Ramazân-ı şerîfin faziletini, üstünlüğünü şöyle haber veriyor:

(Ramazân ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesâî]              

(Ramazân bereket ayıdır. Allah bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabul eder.) [Taberânî]

(Farz namâz, sonraki namâza kadar; cuma, sonraki cumaya kadar; ramazan ayı da, sonraki ramazana kadar olan günâhlara keffâret olur.) [Taberânî]

(Bu aya ramazân denmesinin sebebi, günâhları yakıp erittiği içindir.)