Küfre düşmek

Küfre düşmek

| M. Ali Demirbaş
Arkadaşsız olmaz!

Arkadaşsız olmaz!

| M.Said Arvas
Kâinatın mükemmelliği...

Kâinatın mükemmelliği...

| Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Hikmet Baba

Hikmet Baba

Çeşitli hâlleriyle hikmet saçan bir derviş, “Bunda da bir hikmet var” sözünü çok edermiş. Bu yüzden kendisine...

Kimler dost edinilir?

Kimler dost edinilir?

Bazı çevreler, Hıristiyanları, Yahudileri kendilerine dost edinmektedirler. “Tesavvuf, herkesle iyi geçinmektir, herkese karşı hoşgörülü...

Sormadan iş yapmaktan çok sakınmalı

Sormadan iş yapmaktan çok sakınmalı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet itikadında olup bu doğru yolun büyüklerini tanımakla, ne kadar şanslı olduğumuzun, ne kadar kıymetli bir nimete...

Evliyanın derecesini ölçmek

Evliyanın derecesini ölçmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bağdat’a uzak bir yerde yaşayan bir talebe, Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerini çok seven, hep ondan anlatan hocasına gelip...

Kendinden tiksinmeyenin hâli

Kendinden tiksinmeyenin hâli

Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinin talebelerinden biri, gördüğü rüyalar üzerine, "Artık ben kemâle geldim. Sohbete lüzum...

Servet ve şöhret birer tuzaktır

Servet ve şöhret birer tuzaktır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bir talebenin hakiki talebe olabilmesi için iki hususiyet şarttır: 1- Edebli olması: Tasavvuf yolunun başı, ortası, sonu edebdir....

Übeyy Bin Kâ'b

Übeyy Bin Kâ'b

Kırâati ile meşhûr sahâbî. Sevgili Peygamberimiz sordular: - Yâ Übeyy! Allahın kitâbında en büyük âyet...

Karşılık, niyete göredir

Karşılık, niyete göredir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (Ameller niyetlere göredir) hadis-i şerifi, bütün işlerin, ibadetlerin, hizmetlerin, hepsinin niyete bağlı olduğunu...

Her hayrın anahtarı, her derdin ilacı

Her hayrın anahtarı, her derdin ilacı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İmandan sonra namaz gelir. Allahü teâlânın en çok sevdiği ibadet namazdır. Namaz kılmayan yüz bin hac yapsa,...

Mikdâd Bin Esved

Mikdâd Bin Esved

Resûlullahın süvârilerinden. Hicretin ikinci yılında Bedir savaşı başlayacağı sırada, Peygamberimiz Eshâbın ileri gelenlerini toplayıp onlarla...

Adalet ve tevazu

Adalet ve tevazu

Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı....

Allah vereni sever

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bizim dinimiz...

Hidayet, fitne ve sabır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bizim vazifemiz...

Akşam mümin, sabah kâfi…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hakiki bayram...

Uyuyarak beklemek

Bir talebe; âlim ve faziletli bir...

Cimrilik ateşi

Resul-i ekrem efendimiz, Kâbe’yi tavaf eden...

Buna fani dünya derler

Buna fani dünya derler, ne sen Bâki...

Kainatin Efendisi

Hoş geldin ya Resulallah

Yedi kat yer, yedi kat...

O’nun şanı yücedir!

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, sekiz yaşına...

O, bu ümmetin Peygamberi…

Şam yönüne gitmekte olan kervandakiler...

Eshab-ı kiram

Ümm-i Hiram

Hala sultan olarak tanınan kadın...

Aliyyül Mürteda

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı. Halifeliği...

Saîd Bin Âmir

Hazret-i Ömer'e benzeyen vâli. Saîd bin...

Hikmetli Sözler

Dert ve beladan zevk alan…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Büyüklerin...

Bakışı ibret, sözü hikmet…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kâinat...

Âlim, kitaptan söyleyendi…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bir...

Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.

Gençlerimizle Ramazan Sohbetleri -1-

Sevgili gençler! İdrâkiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı şerîf ayının her günü ve gecesi mübarektir. Mübarek aylar, günler ve geceler, İslâm dîninin kıymet verdiği zamanlardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı günlere ve gecelere husûsi kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu günleri ve geceleri sebep kılmıştır.

Mübarek; bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demektir. Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu günlerde ve gecelerde kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, dua ve tövbe etmeli, Sevgili Peygamberimize salât u selâm getirmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir.

Mübarek ve kıymetli insanların başında, Peygamberler ve onların Sahâbeleri ile sıddîklar, şehîdler, diğer bütün âlimler ve velîler gelmektedir. Hepsinin başında da, gelmiş ve geçmiş bütün mahlûkâtın (Meleklerin, insanların ve cinnîlerin) en üstünü, hiç şüphe yok ki, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm bulunmaktadır.          

Mübarek olarak sıfatlanan ve İslâm dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar; muharrem ayının ilk gecesi olan Hicrî yılbaşıAşûreMevlid, Regâib, Mirâc, Berât, Kadir, Ramazan Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleridir. Her cuma günü ve gecesi de mübarektir

Mübarek ayların başında ise, "onbir ayın sultanı" Ramazan-ı şerîf gelmektedir. Halkımız, (receb, şabân ve ramazân) aylarına, "mübarek üç aylar" demektedir. Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri de bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, şa­ban su­la­ma, ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”

Peygamber Efendimiz, Ramazân-ı şerîfin faziletini, üstünlüğünü şöyle haber veriyor:

(Ramazân ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesâî]              

(Ramazân bereket ayıdır. Allah bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabul eder.) [Taberânî]

(Farz namâz, sonraki namâza kadar; cuma, sonraki cumaya kadar; ramazan ayı da, sonraki ramazana kadar olan günâhlara keffâret olur.) [Taberânî]

(Bu aya ramazân denmesinin sebebi, günâhları yakıp erittiği içindir.)