Küfre düşmek

Küfre düşmek

| M. Ali Demirbaş
Arkadaşsız olmaz!

Arkadaşsız olmaz!

| M.Said Arvas
Kâinatın mükemmelliği...

Kâinatın mükemmelliği...

| Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Ebû Eyyûb-el Ensârî

Ebû Eyyûb-el Ensârî

Mihmândâr-ı Resûlullah. En güzel günleri başlatacak olan büyük hicret [göç] bitmek üzeredir. Allahın emriyle...

Ya dünya ya âhiret

Ya dünya ya âhiret

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Âhiret, dünyanın zıttıdır. Dünya sıkıntı, âhiret ferahlık yeridir. Cennette gözlerin görmediği, kulakların...

Allah dostunu üzmek

Allah dostunu üzmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allah dostları, Allah rızası için yaşarlar. Allahü teâlânın bazı sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Allahü...

Allahü teâlânın görülmesi

Allahü teâlânın görülmesi

Allahü teâlâ, ezelden ebede, yani öndeki sonsuzdan, sonraki sonsuza kadar, bir kelâm ile söyleyicidir. Bütün emirleri, o bir...

Fitne ve iftira ateşi söndürüldü

Fitne ve iftira ateşi söndürüldü

Kânûnî Sultan Süleymân'ın vezîr-i âzamı olan Rüstem Paşanın terzibaşısının kardeşinin oğlu olan Ali Efendi, Tırhala'dan...

Cimrilik ateşi

Cimrilik ateşi

Resul-i ekrem efendimiz, Kâbe’yi tavaf eden birinin gözyaşları içinde (Ey Beytin sahibi, bu beytin hürmetine beni affet) diye ağlayarak dua...

Başarılı olmak için

Başarılı olmak için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimize hizmet ederken başarılı olmak için günahtan sakınmak şarttır. Halife Hazret-i Ömer, Sa’d bin Ebi Vakkas...

Elçi Hazretleri Merak Etmesinler

Elçi Hazretleri Merak Etmesinler

Kırım harbi arefesinde Rusya, fevkalade elçi olarak Prens Mençikofu İstanbula gönderdi. Elçi, protokol icabı Sadrazamdan sonra Hariciye nazırını da...

Abdullah Bin Ümm-i Mektûm

Abdullah Bin Ümm-i Mektûm

Peygamberimizin müezzinlerinden. Abdullah bin Ümm-i Mektûm, Peygamberimizin İslâmiyeti anlatmaya başladığı ilk zamanlarda îman ile...

Emirleri yapmak yasaklardan kaçmak

Emirleri yapmak yasaklardan kaçmak

İslâm âlimleri, islâm dîninin emrettiği güzel ahlâkı, 1400 seneden beri, hep anlatmışlar ve kitaplarında yazmışlardır. Böylece, islâm dîninin...

Kim sevilir, kim sevilmez?

Kim sevilir, kim sevilmez?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Müslüman edepli olur. Allah değil, Allahü teâlâ der. Peygamber değil, Peygamber efendimiz der, sallallahü...

İlim ve ahlâk

İslamiyet, , ilm ve ahlâk ve...

Elçi Hazretleri Merak E…

Kırım harbi arefesinde Rusya, fevkalade elçi...

Hüseyin Hilmi Işık Efen…

Merhum Enver Abimizin 2001 yılındaki taziye...

Osman-ı Zinnureyn

Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe. Hazret-i Osman...

En büyük mu’cize

Peygamberimiz, Muhammed aleyhisselam kimseden birşey okumamış...

Peygamberler ve melekle…

Allahü teâlâ, kullarına merhamet ederek, Peygamberler...

Kainatin Efendisi

Hazret-i Hadice ile evlen…

Hazret-i Hadice validemiz, Varaka bin...

Kurbanlık oğul

Abdülmuttalib’in, Zemzem kuyusunu kazdıktan sonra...

Nur’un yaratılması

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, Allahü teâlânın...

Eshab-ı kiram

Ebû Seleme

Tek başına hicret eden sahâbî. Allahü...

Ümm-i Habîbe

Peygamberimizin hanımlarından. Ümm-i Habîbe, ilk önce...

Hadice-tül Kübra

Peygamberimizin ilk hanımı. Hazret-i Hadice; güzelliği...

Hikmetli Sözler

İnsan tek başına kurtulam…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan...

Dert ve beladan zevk alan…

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Büyüklerin...

Nasihatlerin ilki

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Silsile-i...

Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.

Gençlerimizle Ramazan Sohbetleri -1-

Sevgili gençler! İdrâkiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı şerîf ayının her günü ve gecesi mübarektir. Mübarek aylar, günler ve geceler, İslâm dîninin kıymet verdiği zamanlardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı günlere ve gecelere husûsi kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu günleri ve geceleri sebep kılmıştır.

Mübarek; bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demektir. Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu günlerde ve gecelerde kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, dua ve tövbe etmeli, Sevgili Peygamberimize salât u selâm getirmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir.

Mübarek ve kıymetli insanların başında, Peygamberler ve onların Sahâbeleri ile sıddîklar, şehîdler, diğer bütün âlimler ve velîler gelmektedir. Hepsinin başında da, gelmiş ve geçmiş bütün mahlûkâtın (Meleklerin, insanların ve cinnîlerin) en üstünü, hiç şüphe yok ki, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm bulunmaktadır.          

Mübarek olarak sıfatlanan ve İslâm dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar; muharrem ayının ilk gecesi olan Hicrî yılbaşıAşûreMevlid, Regâib, Mirâc, Berât, Kadir, Ramazan Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleridir. Her cuma günü ve gecesi de mübarektir

Mübarek ayların başında ise, "onbir ayın sultanı" Ramazan-ı şerîf gelmektedir. Halkımız, (receb, şabân ve ramazân) aylarına, "mübarek üç aylar" demektedir. Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri de bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, şa­ban su­la­ma, ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”

Peygamber Efendimiz, Ramazân-ı şerîfin faziletini, üstünlüğünü şöyle haber veriyor:

(Ramazân ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesâî]              

(Ramazân bereket ayıdır. Allah bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabul eder.) [Taberânî]

(Farz namâz, sonraki namâza kadar; cuma, sonraki cumaya kadar; ramazan ayı da, sonraki ramazana kadar olan günâhlara keffâret olur.) [Taberânî]

(Bu aya ramazân denmesinin sebebi, günâhları yakıp erittiği içindir.)