Devleti Osmani padişahı Sultan Dördüncü Murad Han, İslam halifelerinin seksenikincisidir. ‘Bağdat Fatihi’ olarak tanınır. Erken yaşta tahta geçip, başıbozuk yeniçerinin ahaliyi ürkütmesini önledi. Asayiş berkemâl, halk memnun oldu. 2 Eylül 1633’deki Büyük İstanbul Yangını’nın başıbozuklardan olduğu belirlenip, bir dahi vukuat olmaması içün tütün, enfiye ve her nevi alkollü içecek men edildi.

Keyfi bozulan gayr-i müslim tarihçiler ağır hakaretlerle dolu kötü mersiyeler dizdi. Sultanın içki içtiğine dair safsatalar dahi bundandır. Sultan isyancı yeniçeri ve sipahiyi sindirdi. Çok mübarek bir zât olan Sultan Murad devlet azasına adaletli ve celâlli, âlimlere, âriflere, tebasına, halka karşı pek hürmetli ve merhametli idi.

Bir gün vezir-i azâm olacak Kemankeş Mustafa Paşa ile birlikte halkın tetkiki ve asayişin teminini tâhkik için, tebdil-i kıyafetle boğaza indiler. Sultan Murad aciz ve garip tiryakilerin yasaktaki halini merak eylerdi. Kemankeş Mustafa Paşa, Sultan’ı Tiryaki Mustafa adındaki ihtiyar bir zatın kayığına bindirdi. Üsküdar’a doğru yollandılar. Tiryaki Mustafa bir-kaç fersah sonra gizli bir bölme açıp, tütün çubuğunu hazırladı.

* Sultan Murad: Baba, çubuğu uzat da biraz biz içelim!

* Tiryaki Mustafa: Tahammül edemezsin evlat, Sonra bu tütün gibi hem sen yanarsın hem de ben. Halife yasak etti. Bu tütün çarpar!

* Sultan Murad: “Olsun baba, sen içiyorsun ya biz de içmesini biliriz.” der ve çubuğu alıp bir iki nefes çeker.

* Tiryaki Mustafa: Bu ihtiyar, günahkâr ve acizdir. Halife merhametlidir affeder. Sen gençsin, gel emire isyan etme.

* Sultan Murad: Peki ya ben padişah ve bu da vezirim ise? Bu söz üzerine Tiryaki Mustafa kürekleri bıraktı ve gülmeye başladı.

* Tiryaki Mustafa: Bre köftehor ben sana demedim mi, tütün çarpar diye. İki nefes çektin padişah oldun.

Sultan Murad Tiryaki Mustafa’nın samimi halinden hoşnud olur.